ARCHIV BUNĚK 41. - ITERA Life-Sciences Forum

__ADV__ITERA Life-Sciences Forum & Scientific Advisory Board

ARCHIV BUNĚK, partner Life-Science Group, která je největší autologní evropskou bankou pro kmenové buňky a která se účastní výzkumu kmenových buněk s radostí oznamuje, že záměr týkající se navázání spolupráce mezi mezinárodními univerzitami a vědeckými společnostmi byl realizován. Bylo založeno konsorcium s názvem International Tissue Engineering Research Association (ITERA) Life-Sciences Forum.

ITERA Life-Sciences Forum je konsorciem, jehož účastníky jsou různé americké a evropské univerzity zabývající se základním výzkumem kmenových buněk. Dalšími účastníky tohoto fóra jsou biotechnické společnosti, které se za pomocí inovačních technologií zaměřují na výzkum a poznání v různých vědních oborech.

ITERA Life-Sciences Forum připravuje mezinárodní spolupráci na poli vývoje buněčných řad z kmenových buněk. Za použití nových technologií, jako jsou například nanotechnologie, jsou buňky kultivovány na stabilní buněčné řady a jsou uchovávány pro léčebné účely. Tento evropský projekt bude předložen Evropské komisi.

Účastníky ITERA Life-Sciences Forum je osm expertů z různých univerzit. Všichni byli dříve členy Evropské analytické komise pro projekty tohoto typu.

Kolegium ITERA Life-Sciences Forum se skládá z vědců a lékařů různých mezinárodních univerzit a biotechnologických společností.

Seznam všech členů ITERA Life-Sciences Forum naleznete tu  (PDF).

První seminář ITERA Life-Sciences Forum se konal v Maastrichtu (Nizozemí). Během semináře se uskutečnila přednáška o moderních metodách izolování a o dlouhodobém skladování kmenových buněk, kterou pořádala Life Science Group N.V.

 

zdroj: ARCHIV BUNĚK

Témata: