Česká společnost porodních asistentek žádá o pomoc

Vážené čtenářky, porodní asistentky,

jménem České společnosti porodních asistentek „ČSPA“ a Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, nám dovolte Vás oslovit s žádostí o spolupráci na průzkumu TĚHOTENSKÉ CUKROVKY (srovnávací studie).

Jedná se o dotazníkové šetření, které Vám zabere 10 minut Vašeho času. Svými odpověďmi napomůžete ke kvalitnější diagnostice tohoto závažného onemocnění, které doprovází či doprovázelo Vaše těhotenství.

Dotazník je anonymní a jeho výsledky budou sloužit pouze pro vědecko-výzkumnou činnost s aplikací do praxe.

K dnešnímu dni vyplnilo dotazník více jak 650 respondentek.

 Žádáme Vás: PŘIPOJTE SE K NIM!

DOTAZNÍK

 

 

 

 

 

 

Za Českou společnost porodních asistentek                       

Mgr. Ludmila Lukešová

 

Za Gynekologicko-porodnickou kliniku 1. LF UK a VFN v Praze

Doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.