Diskuse na Facebookové stránce Porodní asistentky

Vážené porodní asistentky,

zveřejnily jsme  informace o průběhu soudního procesu u Soudu pro lidská práva ve francouzském Štrasburku

"Slyšení ve věci domácích porodů v ČR". Toto uveřejnění jsme provedly na facebookovém profylu "Porodní asistentky" 

Kdokoliv z vás bude mít zájem se vyjádři, či si jen přečíst reakce zastánců porodů v domácnosti, tak máte příležitost. 

Původně jsme nepředpokládaly, že se strhne až tak velká negativní reakce, která je směřována k porodním asistentkám  pracujícím v nemocničním zařízení. Proto se domníváme, že by bylo v zájmu profese porodních asistentek, vás informovat o tomto dění.

Facebook Porodní asistentky

https://www.facebook.com/Porodn%C3%AD-Asistentky-325944469190/?fref=ts

Mgr. Ludmila Lukešová
předsedkyně České společnosti porodních asistentek

Petra Pařízková
místopředsedkyně České společnosti porodních asistentek