Antikoncepce

Antikoncepce - obrázek
Antikoncepce - obrázek

Antikoncepce je ochrana proti oplodnění při pohlavním styku. Účelem antikoncepčních metod je zabránit setkání vajíčka se spermií, která vnikla do pohlavního ústrojí ženy a může způsobit oplodnění. V dnešní době existuje celá řada antikoncepčních metod, které se v mnohém od sebe odlišují. Kromě názvu antikoncepce se používá i jiný termín, kontracepce.

Metody antikoncepce rozdělujeme do dvou velkých skupin: na antikoncepci mužskou a na antikoncepci ženskou.

Antikoncepční metody mužské

• přerušovaný pohlavní styk,

• prezervativ neboli kondom,

• sterilizace.

Antikoncepční metody ženské

• přirozené metody antikoncepce – plodné a neplodné dny,

• bariérové metody,

• chemické metody,

• nitroděložní tělísko,

• hormonální antikoncepce,

• hormonální antikoncepce po pohlavním styku,

• sterilizace ženy.

Při výběru antikoncepční metody je třeba vzít v úvahu řadu aspektů, aby její použití bylo pro konkrétní ženu co nejvýhodnější. Každá žena by se měla nejprve sama informovat o možnostech nabídky a pak by se měla poradit se svým lékařem. Ženský lékař posoudí její požadavek a každé ženě by měl zcela individuálně poskytnout odbornou radu a doporučení.

Při výběru antikoncepce je nutné posoudit:

1. Spolehlivost metody

Spolehlivost účinnosti antikoncepční metody je dnes běžně hodno­­cena způsobem podle Pearlové (Pearl index neboli PI), což je číslo, které udává počet nechtěných těhotenství na »100 ženských roků«. Tzn. kolik by otěhotnělo žen, kdyby jich 100 používalo celý rok jednu konkrétní metodu.

Ke spolehlivosti je nutno dodat, že je vždy nutné dodržovat všechny podmínky, které ta či ona metoda vyžaduje, v případě firemně dodávaných přípravků bývají podmínky obvykle přiloženy v letáčku, a to vždy v každém balení a v českém jazyce.

2. Bezpečnost antikoncepční metody 

Antikoncepční metody jsou hodnoceny nejen podle spolehlivosti, ale i podle výskytu nežádoucích účinků na organismus. V tomto případě vám vždy poskytne cenné informace váš lékař. Ženy bývají často vystrašené po přečtení příbalového letáčku. Není divu, neboť se dočítají všechny možné, dokonce i velmi kuriózní nežádoucí účinky. Farmaceutické firmy se tím právně jistí proti eventuálním stížnostem a soud­ním procesům.

3. Aplikační komfort 

Čím je použití jednodušší, tím je metoda pochopitelně u žen oblíbenější. Ale například ženě s velmi nízkým intelektem lékař nemůže předepsat hormonální tabletovou antikoncepci, protože není záruka, že by žena respektovala příslušná doporučení.

4. Některé vedlejší účinky mohou být dokonce pozitivní, pro zdraví ženy prospěšné, a proto bývají někdy lékařem předepisovány ze zdravotních důvodů. Tyto účinky budou zmíněny při dalším představování jednotlivých metod.

5. Prožitek z pohlavního styku

K čemu by ženě sloužila antikoncepce, třeba až se 100% účinností, kdyby jí nebo jejímu partnerovi znepříjemňovala prožitek z pohlavního styku?

6. Psychické zábrany

Některé metody nelze použít pro psychické zábrany ženy nebo jejího partnera, někdy se tak stává například při používání kondomu. Jsou ženy, které sice na jedné straně striktně odmítají další dítě a jejich věk již slabě překročil i čtyřicítku, a přesto odmítají laparoskopickou sterilizaci, i když se její spolehlivost blíží 100 % a je bez vedlejších účinků na zdraví ženy.

7. Náboženské postoje

Je nutno přijmout i názor žen, které z důvodů svého náboženského přesvědčení odmítají jakoukoliv antikoncepční metodu. Pak je třeba spoléhat se pouze na metody přiro­zeného plánování rodičovství.

8. Lékařské kontroly

Některé metody vyžadují častější lékařské kontroly. I z tohoto důvodu někdy ženy volí metodu, u které potřeba pravidelných preventivních prohlídek odpadá.

9. Plánování dalšího těhotenství

Jiná metoda je vhodná pro ženu, která je bezdětná a je rozhodnuta plánovat v dohledné době těhotenství, a jiná antikoncepce bude vhodnější pro ženu, která si dítě již nepřeje.

10. Věk

Antikoncepce u teenagerů vyžaduje obvykle jinou taktiku než u dospě­lých a psychicky zralých partnerů.

11. Četnost pohlavních styků

Pro ženy, které mají pohlavní styk ojediněle, lze bezpečně využít jednorázovou hormonální antikoncepci, na druhé straně u žen s častou pohlavní aktivitou je vhodné doporučit trvalou antikoncepci (hormonální, nitroděložní tělísko).

12. Promiskuitní způsob života

U žen, které vedou promiskuitní způsob života, je lépe doporučit kombinaci antikoncepčních metod s používáním kondomu, který omezuje přenos pohlavních chorob.

13. Zdravotní stav ženy

Jsou choroby, které ženě předem nedovolují užívání některé antikoncepce.

Hormonální antikoncepci nelze použít např. u žen s některou chorobou srdce, u ženy s opakovanými záněty gynekologických orgánů je nevhodné zavádět nitroděložní tělísko.

14. Cena antikoncepčního preparátu

Finanční náklady na hrazení metody mohou být pro některou ženu limitujícím faktorem.

 

Autor:doc. MUDr. A. Pařízek, CSc. Kniha o těhotenství a dítěti, Galén, Praha 2009     Objednávejte ZDE