ARCHIV BUNĚK - 1.

ARCHIV BUNĚK - společnost zajišťující služby skladování kmenových buněk z pupečníkové krve - chce zde pravidelným publikováním lékařských výsledků biologie kmenových buněk, jako rychle se rozvíjejícího vědního oboru, informovat touto formou ty své klienty, kteří se chtějí orientovat v současných a budoucích možnostech léčby pomocí kmenových buněk.

 

Malý chlapec byl uzdraven pomocí kmenových buněk svých bratrů

Lékaři onkologického a hematologického ústavu nemocnice San Matteo v italské Pávii mezi prvními na světě provedli takovou operaci, při které chlapce trpícího poruchou tvorby hemoglobinu vyléčili pomocí kmenových buněk z pupečníkové krve jeho sourozenců - dvojčat.

 

Pavia        

8. listopadu 2004

Pětiletý chlapec trpící středomořskou anemií (thalassaemia) se uzdravil po použití kmenových buněk z pupečníkové krve svých dvou bratrů, dvojčat. Profesor Franco Locatelli a jeho spolupracovníci tento zákrok považují za ojedinělý, protože ve světě byly poprvé použity takové vzorky kmenových buněk, které pocházejí od dvojčat, dále výsledky ukazují, že transplantace kmenových buněk může zrevolucionalizovat léčbu takových nemocí - jakou je například středomořská anémie -, u kterých dnes ještě není známa specifická terapie.

„Ojedinělá operace"

Odborníci před operativním zákrokem podrobně prozkoumali vlastnosti kmenových buněk dvojčat a stanovili počet buněk, který je nutný pro léčbu jejich nemocného bratra. Tento speciální zákrok vyžaduje přesné plánování, protože základem úspěšné transplantace kmenových buněk je, aby antigenní charakteristiky kmenových buněk dárce, v tomto případě dvojčat a příjemce, tj. nemocného chlapce  byly identické. Z tohoto důvodu omezením transplantace buněk druhé osoby je to, že jsou použitelné pouze kmenové buňky mající vhodné vlastnosti pro transplantaci. Zkoušky ale ukázaly, že kmenové buňky z pupečníkové krve lze při transplantaci u pokrevních příbuzných, sourozenců použít s větší pravděpodobností, než v případě klasické implantace buněk. Výsledky zkoušek ukázaly, že ukazatele snášenlivosti kmenových buněk sourozenců lze z hlediska transplantace považovat za ideální. Toto poznání znamená, že transplantace kmenových buněk dvojčat je možná, a znamená ojedinělou příležitost při léčbě jejich sourozence trpícího středomořskou anémií.Jsme svědky zrodu nové epochy

Tento výsledek "historického významu"  je novým důkazem toho, že kmenové buňky z pupečníkové krve, díky svým mimořádným schopnostem, lze využít pro léčbu nemocných trpících anomáliemi tvorby hemoglobinu a krve, dále slibné výsledky ukazují, že kmenové buňky jsou schopny opravit poškozené buňky, a to je základem terapie nemocí nervového, oběhového, atd. systému.

 

zdroj: ARCHIV BUNĚK