ARCHIV BUNĚK 102.

__ADV__Pupečníková krev

Víte, že odběr této krve může jednou zachránit život vašeho dítěte nebo vašich blízkých? Pokud se pro odběr rozhodnete, informujte včas společnost ARCHIV BUNĚK!

Právě ve chvíli, kdy novorozenec spatří poprvé světlo světa a pro rodiče se stane tím nejdůležitějším v jejich životě, přichází velká šance, připravit ho na možné zdravotní problémy uchováním kmenových buněk. Jedním ze zdrojů těchto vzácných buněk jsou právě odběry krve z pupečníku a placenty…

Kmenové buňky

Pupečníková krev obsahuje zárodečné krvetvorné buňky známé též jako kmenové buňky. Jakmile se kmenové buňky dostanou do krevního oběhu, putují malému pacientovi do kostní dřeně. Nahrazují zde nemocnou a chemoterapií a zářením zničenou kostní dřeň. Tento proces trvá kolem 2–4 týdnů. Poté, co jsou přijaty tělem, začíná jejich skutečná práce. V průběhu následujícíh 100 dnů kmenové buňky doslova vytvoří zcela „novou zdravou krev“, krok za krokem, a pokračují v tom celý život. A právě to je skutečný div pupečníkové krve: kmenové buňky se mohou proměnit na jakoukoli krevní buňku – červenou nebo bílou krvinku, krevních destiček.

Transplantace buněk

Při transplataci kostní dřeně může být dárcem pacient sám sobě (autologní transplantace), stejně tak jako může být dárcem osoba příbuzná nebo nepříbuzná (alogenní transplantace). Klíčovým momentem pro úspěch jakékoli transplantace je imunitní odpověď příjemce. Čím více jsou jednotlivé buňky specializované, tím víc na sobě nesou znaky vlastní jen jednomu danému člověku. V čím více znacích se shodují transplantované buňky s buňkami příjemce, tím menší je riziko, že dojde v důsledku imunitní reakce k jejich odhojení. Kmenové buňky pupečníkové krve jsou velmi nezralé a jejich potenciál k vyvolání imunitní odpovědi u přijemce, a tedy jejich odhojení je minimální.

Odběr při porodu

V případě zájmu o odběr pupečníkové krve je třeba kontaktovat společnost ARCHIV BUNĚK, která po sepsání smlouvy dodá odběrový set. Krev se odebírá ihned po porodu dítěte, ale před porodem placenty. Odběr nikterak nezasahuje do normálního průběhu porodu. Po porodu plodu je pupečník zaškrcen a přestřihnut, krev se posléze odebírá z pupeční cévy pomocí sterilní jehly. Jedná se o rychlý a nebolestivý zákrok jak pro matku, tak pro dítě. Odebírá se všechna krev, která zbyla v pupečníku a v placentě po porodu. Jedná se přibližně o množství 70 ml. Během 24 hodin je dopravena krev do laboratoře, kde se zmrazí a může být dlouhodobě skladována. Jen pro zajímavost – jsou známy i případy, kdy byla tato krev použita až po patnácti letech.

Uchování buněk pro vlastní potřeby dítěte

ARCHIV BUNĚK je pobočkou společnosti Cryo-Save  v České republice, která zajišťuje službu uchování kmenových buněk pro vlastní potřebu novorozence. Společnost poskytuje nástroje pro odběr pupečníkové krve při porodu. Tento odběr provádí lékař, který realizuje porod. Po odběru krevního vzorku a uvědomění naší nepřetržité telefonní linky je vzorek urychleně převezen do centrální laboratoře. V případě potřeby naše společnost zajistí přepravu uchovaného vzorku kmenových buněk na místo použití pro léčbu onemocnění.

ARCHIV BUNĚK za podpory evropské mateřské společnosti Cryo-Save nabízí budoucím rodičům nové možnosti úhrady. Celkovou cenu služby včetně poplatku za skladování kmenových buněk na 20 let je možno uhradit bez vstupního poplatku ve 24 splátkách po Kč 1.650,-  

Výhody:

  • Odběr pupečníkové krve nepředstavuje žádné riziko ani pro matku ani pro dítě. Je úplně bezbolestný.
  • Pupečníková krev může být získána při každém porodu a je ihned dostupná.
  • Tato krev je zřídkakdy kontaminována viry. Riziko infekce viry při transplantaci kostní dřeně je velmi vážné.
  • Jedná se o nejmodernější způsob biologického pojištění.
  • Krvetvorné kmenové buňky z pupečníkové krve mohou být skladovány v tekutém dusíku  dvacet a pravděpodobně mnohem více let bez ztráty jejich funkce.

Odběr pupečníkové krve nepředstavuje žádné riziko ani pro matku ani pro dítě. Je úplně bezbolestný.

 

zdroj: ARCHIV BUNĚK