ARCHIV BUNĚK 112.

O uchovávání pupečníkové krve

 

Použití kmenových buněk k regeneraci lidských tkání nabývá na významu v řadě pokročilých léčebných terapií. Kmenové buňky z pupečníkové krve mají podstatné přednosti: odběr je snadný a bezbolestný a nepředstavuje riziko pro matku ani dítě; kmenové buňky jsou velice životaschopné díky tomu, že jsou odebrány na samém počátku života dítěte; kromě toho zde neexistuje riziko odmítnutí buněk organismem či infikování neznámou chorobou.  

Cryo-Save CZ poskytuje budoucím rodičům úplnou soupravu na odběr krve, která je při porodu použita lékaři, sestrami či jiným zdravotnickým personálem. Krev je odebrána z pupečníku a vzorek je předplacenou kurýrní službou odeslán do skladovacích prostor společnosti ke zpracování, analýze a uskladnění. Vzorky jsou prověřeny na přítomnost onemocnění a poté analyzovány za účelem zjištění typu tkáně; kmenové buňky jsou izolovány z pupečníkové krve a před zmražením i spočítány. Když se vzorky zmrazí, jsou uloženy do plynové fáze tekutého dusíku a v laboratorních podmínkách uchovávány po dobu nejméně 20 let. Kmenové buňky mohou být v budoucny použity pro léčebné účely, pokud to dítě v průběhu života potřebuje.

Cryo-Save poskytuje službu uskladnění po dobu prvních 20 let, po jejichž uplynutí se již dospělý může rozhodnout, zda chce ve službě pokračovat.Více informací naleznete na našich webových stránkách www.cryo-save.cz.