ARCHIV BUNĚK 113.

__ADV__O výzkumu kmenových buněk a o zralých kmenových buňkách

 

Lékařští výzkumníci věří, že terapie pomocí kmenových buněk má potenciál radikálně změnit léčbu lidských onemocnění. Řada terapií využívajících zralé kmenové buňky již existuje; příkladem je transplantace kostní dřeně, využívaná pro léčbu leukémie. Výzkum kmenových buněk však nabízí příslib využití kmenových buněk pro řadu dalších onemocnění, včetně rakoviny, Parkinsonovy choroby a zranění míchy. 

Existují dva druhy kmenových buněk - embryonální kmenové buňky a zralé (či somatické) kmenové buňky. Embryonální kmenové buňky pocházejí z embryí většinou čtyři až pět dní starých, která mají podobu dutého mikroskopického shluku buněk ve tvaru kuličky nazývané blastocysta. Embryonální kmenové buňky mají schopnost téměř neomezeného množení a dokáží se vyvinout v podstatě v jakýkoliv typ buňky, čímž představují potenciální zdroj pro regenerativní medicínu a nahrazení tkáně po zranění či onemocnění. Vzhledem k tomu, že pocházejí z embryonálních tkání, je však použití těchto buněk zdrojem zásadních etických sporů.  

Zralé kmenové buňky naproti tomu pocházejí z kostní dřeně, krve, tukových tkání či pupečníku. Tyto kmenové buňky mají sice omezenou možnost vyvinout se v různé typy buněk, poskytují však vhodnou alternativu a nejsou předmětem žádných etických diskusí, jako je tomu v případě výzkumu embryonálních kmenových buněk. Více informací naleznete na našich webových stránkách www.cryo-save.cz.