ARCHIV BUNĚK 121.

__ADV__Proč právě z pupečníkové krve?

Prostě úžasný zdroj

Jaké přednosti nabízejí kmenové buňky získané z pupečníkové krve v porovnání s kmenovými buňkami získanými z kostní dřeně? Podle současného stavu bádání mají kmenové buňky z pupečníkové krve ve srovnání s kmenovými buňkami z kostní dřeně řadu výhod. Když ne z jiného důvodu, tak proto, že z pupečníkové krve lze kmenové buňky po narození získat mnohem snáze než z kostní dřeně. Odběr krve z pupeční šňůry je naprosto bezbolestný a bezrizikový. Ani novorozenci, ani matce nezpůsobuje žádnou újmu. Pokud bychom nezajistili uchování kmenových buněk obsažených v pupečníkové krvi, byly by zlikvidovány jako lékařský odpad. Rizika odmítnutí

Úspěšnost transplantace kmenových buněk závisí na tom, zda je organismus pacienta přijme. To je závislé na tkáňové kompatibilitě (na genech HLA). V případě nedostatečné shody (HLA) organismus pacienta implantované buňky odmítne. Úspěšnost transplantace kmenových buněk dále závisí také na tom, zda transplantované buňky přijmou organismus pacienta. Rovněž implantované buňky totiž mohou napadat tkáně pacienta, důsledkem čehož je nemoc graft versus host (GVH).

 

Při implantaci kmenových buněk z pupečníkové krve lze tolerovat menší odchylky v tkáňové kompatibilitě, díky čemuž mohou být tyto kmenové buňky s větší pravděpodobností použity i při léčbě jiné osoby. Nemoc GVH nastává méně často než v případě kmenových buněk z kostní dřeně. Jedním z pravděpodobných vysvětlení je, že imunitní buňky v pupečníkové krvi jsou ještě nevyzrálé, takže je menší pravděpodobnost, že budou napadat hostitelský organismus, tj. organismus pacienta. Podle výzkumu uskutečněného v roce 2000 děti, které dostaly pupečníkovou krev některého ze svých blízkých příbuzných, onemocněly nemocí GVH o 59 % méně často než děti, jimž byla implantována kostní dřeň. Rozhodující může být rychlost

V případě využití pupečníkové krve jsou krvetvorné kmenové buňky pro implantaci mnohem snáze a rychleji dostupné než v případě odběru kostní dřeně. V USA se každoročně diagnostikuje téměř 30 tisíc onemocnění, která se dají léčit transplantací kostní dřeně. Dvacet pět procent takto nemocných má žijícího příbuzného, který z hlediska tkáňové kompatibility připadá v úvahu jako potenciální dárce kostní dřeně. Nelezení cizího dárce pomocí národního a mezinárodního systému evidence dárců kostní dřeně může trvat celé měsíce. V průměru polovině pacientů se podaří najít dárce do čtyř měsíců. Často ještě obtížnější je nalezení vhodného dárce kmenových buněk u pacientů patřících k různým národnostem, menšinám a u pacientů se vzácnými tkáňovými vlastnostmi.

Při uchovávání pupečníkové krve se mohou pacienti dočkat léčby ve větším počtu a včas. Kmenové buňky z pupečníkové krve uložené v bance kmenových buněk jsou mnohem snáze a rychleji dostupné, a právě proto mohou zachránit život takovým pacientům s těžkou leukémií, anémií nebo s poškozeným imunitním systémem, pro něž by jinak bylo nemožné ihned najít vhodného dárce.

V případě majitele kmenových buněk z pupečníkové krve samozřejmě žádného dárce není potřeba hledat, protože buňky jsou k dispozici okamžitě.Životaschopnost

Výhodou kmenových buněk pocházejících z pupečníkové krve je to, že jsou prakticky „ve věku novorozence“, a že se ještě nesetkaly se škodlivými vlivy prostředí, jimž je lidský organismus každodenně vystaven, což může mít na úspěšnost transplantace značný vliv. Podle výsledků výzkumů jsou kmenové buňky z pupečníkové krve schopny produkovat nové krevní buňky ve větší míře než buňky kostní dřeně. V jedné jednotce pupečníkové krve se nachází skoro desetkrát tolik krvetvorných buněk, než kolik jich obsahuje kostní dřeň. Zdá se, že tato skutečnost potvrzuje názor, že kmenových buněk z pupečníkové krve může k úspěšné implantaci postačit i menší množství.

 

zdroj: ARCHIV BUNĚK


Témata: