ARCHIV BUNĚK 126. Léčba pomocí kmenových buněk II.

Regenerační medicína

Možnostmi využití kmenových buněk různého původu pro léčebné účely se dnes už zabývá celý vědní obor – regenerační medicína. Oblast jejího výzkumu a aplikací zahrnuje jak vytváření a náležitou přípravu fungujících tkání pocházejících z embryonálních kmenových buněk, tak i izolaci a z kvantitativního hlediska odpovídající množení tkáňových kmenových buněk.

Výzkum v oblasti kmenových buněk vděčí za svoji popularitu mimo jiné tomu, že badatelé v této spatřují technice obrovské terapeutické možnosti – slibují kultivaci tkání a orgánů za účelem transplantace.

Jedním z nejslibnějších odvětví biotechnologického průmyslu je vytváření tkání a jednodušších orgánů z kmenových buněk. V anglicky mluvících zemích má toto odvětví už i svůj název: výraz „tissue engineering“ bychom mohli přeložit jako tkáňové inženýrství. Jeho cílem je vytváření takových živých protéz, pomocí nichž lze „vyrábět“ srdeční chlopně, klouby nebo chrupavčité ploténky, které by po implantaci převzaly funkci nemocných orgánů.


Zdroj: Cryo-Save CZ

Témata: