ARCHIV BUNĚK 13. - Transplantace kmenových buněk z pupečníkové krve mohou zachránit život

CCSTransplantace kmenových buněk z pupečníkové krve mohou zachránit život - dokončení rozhovoru

S doktorem Zbignievem Rogerem Mrowcem, ředitelem Laboratoře kmenových buněk v Community Blood Services v New Jersey * (USA) hovoří Marta Koton-Czarnecká.

Jakým způsobem se zpracovává  pupečníková krev?

Prvním krokem po přepravě krve do laboratoře je odstranění erytrocytů. Následně se vzorek zahustí, přidá se dimethylsulfoxid (DMSO – látka, která zabrání tomu, aby se v buňce tvořily při zamrazení krystalky vody a potrhaly ji) a následně se zamrazí v tekutém dusíku při teplotě nižší než -120 ° C. Po odstranění erytrocytů a části plazmy se zmenší objem vzorku. Tím se také sníží použití DMSO, jehož nadměrné množství způsobuje vedlejší účinky v průběhu transfůze. Jak ukázaly výzkumy, DMSO nebrání hemolýze erytrocytů po rozmražení vzorku. Je-li v koncovém preparátu velké množství erytrocytů, je potřeba je oddělit. Každá manipulace se štěpem před transplantací představuje velké riziko, kterému je třeba se vyhnout.Jak dlouho si zmražené kmenové buňky z pupečníkové krve zachovávají své vlastnosti?

Dosavadní výzkumy ukazují, že při stálém udržování patřičných podmínek si kmenové buňky z pupečníkové krve zachovávají svou biologickou aktivitu neomezeně dlouho. Je to však pouze teorie. První preparáty pupečníkové krve byly zamraženy v roce 1988. Zatím se tedy můžeme odvolávat pouze na poznatky, ke kterým jsme od té doby dospěli. S úplnou jistotou však můžeme tvrdit, že buňky pupečníkové krve, které byly skladovány v bance 16 let, mají stejné schopnosti jako na počátku jejich skladování.

V jakých podmínkách je třeba uchovávat pupečníkovou krev po jejím odběru  a v průběhu přepravy do laboratoře v bance?

Je dostačující, aby odebraná krev byla skladována při pokojové teplotě. Nejdůležitější však je, aby ke zpracování pupečníkové krve došlo do 48 hodin. Tehdy máme naprostou jistotu,        že počet živých, nepoškozených jaderných buněk stanoví přinejmenším 95 % počtu buněk v době odběru.

Část vědců věří tomu, že kmenové buňky z pupečníkové krve bude možné využívat v různých oborech medicíny. Na čem jsou založeny tyto domněnky?

V současné době se provádějí výzkumy zabývající se rozmnožováním kmenových buněk získaných z pupečníkové krve při kultivaci in vitro, dále se výzkumy zabývají tvorbou jiných tkání z těchto buněk a také jejich udržováním v původním stavu po maximálně dlouhou dobu, stejně jak je tomu v kostní dřeni. Odhaduje se, že kostní dřeň má schopnost obnovovat se až 180 let.

Bohužel zatím neumíme v laboratoři vytvořit takové podmínky, které by odpovídaly prostředí kostní dřeně. Část potencionálně důležitých činitelů se v organizmu vyskytuje v tak malém  množství, což značně komplikuje jejich objevení. V současné době se snažíme pro kmenové buňky vytvořit takové živné prostředí, které by odpovídalo jejich přirozenému prostředí, a to na bázi izolovaných buněk výstelky kostní dřeně. Možná budou tyto pokusy přelomem         ve výzkumech důležitých pro praktické a širší využití kmenových buněk získávaných   z různých zdrojů .

Embryonální kmenové buňky při regeneraci kostní dřeně

Na nové metodě léčby bujících onemocnění krvetvorného systému a nedostatečné činnosti imunitního systému, která je alternativou transplantací kostní dřeně a pupečníkové krve, pracují vědci z Northwestern University v Chicagu (USA). Jak bylo uveřejněno v květnovém čísle Journal of Experimental Medicine (199: 895-904), během pokusů na myších se podařilo rekonstruovat buňky kostní dřeně a krve dospělých jedinců z embryonálních kmenových buněk ze zárodků, které byly zcela nepříbuzné s příjemci. Základem úspěchu tohoto pokusu bylo vytvoření speciální směsi růstových činitelů indukujících přetváření linie embryonálních kmenových buněk v linii buněk krvetvorných. Přestože dárce a příjemce nebyli geneticky identičtí, transplantované buňky nebyly odmítnuty a co je nejdůležitější, funkční imunitní buňky, které z nich vznikly, nenapadaly organizmus nového hostitele. Znamená to,  že transplantace zárodečných kmenových buněk s sebou nenese riziko reakce štěpu proti hostiteli.

* Community Blood Services v New Jersey je centrem jak soukromým, zabývajícím se skladováním pupečníkové krve, tak centrem veřejným. Všechny preparáty jsou zapsány  v registru Bone Marrow Donar Worldwide a jsou zpřístupněny  nemocným na celém světě

 zdroj: ARCHIV BUNĚK