ARCHIV BUNĚK 143.

Vážení rodiče,


S potěšením vám můžeme oznámit, že další vzorek kmenových buněk skladovaný u společnosti  Cryo-Save byl s úspěchem použit při transplantaci v případě malého chlapce, který trpěl poruchou imunity.

Chlapec se podrobil léčbě v Portugalsku a z nemocnice byl propuštěn bez vážnějších komplikací.  Narůstající množství léčebných zákroků s využitím kmenových buněk dokazuje smysluplnost uchovávání těchto buněk izolovaných z pupečníkové krve při příchodu dítěte na svět. 


Společnost Cryo-Save rozšířila poskytování svých služeb do dalších zemí Evropské unie i neunijních zemí s jasným zaměřením na oblast Středního východu. Naším cílem je poskytovat služby na odpovídající úrovni i našim klientům v této oblasti a to především díky našim laboratořím přímo v Dubai. Na našich webových stránkách si můžete ověřit narůstající počet zemí, v nichž naše služby poskytujeme 


V neposlední řadě doufáme, že jste ocenili novou grafickou úpravu našeho věstníku. V průběhu následujících týdnů chceme novou grafiku uplatnit i na webových stránkách a rovněž přepracovat veškeré materiály používané k naší vzájemné komunikaci s vámi.


S pozdravem váš

Marc J.Waeterschoot, Ph. Clin. Path.,

Generální ředitel Cryo-Save Group 


 

Hlavní článek: Portugalský chlapec úspěšně léčen kmenovými buňkami uchovávanými v soukromé tkáňové bance 

 

zdroj: Cryo-save.cz