ARCHIV BUNĚK 153. - ITERA Life–Science Forum & Scientific Advisory Board

ITERA Life–Science Forum & Scientific Advisory Board 

Cryo–Save AG, která je největší autologní evropskou bankou pro kmenové buňky a kterou zastupuje v České republice Cryo–Save CZ, navázála spolupráci s mezinárodními univerzitami a vědeckými společnostmi. 
 
ITERA (International Tissue Engineering Research Association) Life-Sciences Forum je konsorciem, jehož účastníky jsou různé americké a evropské univerzity zabývající se základním výzkumem kmenových buněk. Dalšími účastníky tohoto fóra jsou biotechnické společnosti, které se za pomoci inovačních technologií zaměřují na výzkum a poznání v různých vědních oborech. 
 
ABITERA Life–Sciences Forum připravuje mezinárodní spolupráci na poli vývoje buněčných řad z kmenových buněk. Za použití nových technologií, jako jsou například nanotechnologie, jsou buňky kultivovány na stabilní buněčné řady a jsou uchovávány pro léčebné účely. Tento evropský projekt bude předložen Evropské komisi.
Účastníky ITERA Life–Sciences Forum je osm expertů z různých univerzit. Všichni byli dříve členy Evropské analytické komise pro projekty tohoto typu.

Kolegium ITERA Life–Sciences Forum se skládá z vědců a lékařů různých mezinárodních univerzit a biotechnologických společností.
 
 
První seminář ITERA Life–Sciences Forum se konal v Maastrichtu (Nizozemí). Během semináře se uskutečnila přednáška o moderních metodách izolování a o dlouhodobém skladování kmenových buněk, kterou pořádala Life Science Group N.V 


Dokončení příště.

 

Zdroj: Cryo–Save CZ

 

Témata: