ARCHIV BUNĚK 18. - Pěstování vlastních náhradních zubů? To není science fiction!

__ADV__Pěstování vlastních náhradních zubů? To není science fiction!

Jednoho dne snad budeme schopni vypěstovat nové zuby. Tento obdivuhodný závěr byl přednesen vědci na 83. generálním zasedání Mezinárodní asociace pro zubní výzkum v Baltimore, Maryland.Zubní medicína se nachází na prahu hlubokých změn, zejména díky nebývalým pokrokům vědy a technologie. Pokroky v biologii kmenových buněk nám usnadní porozumět degenerativním chorobám a pomohou při nacházení nových léčebných postupů k náhradě poškozených nebo nezdravých částí/tkání.

V průběhu 83. všeobecného zasedání Mezinárodní asociace pro zubní výzkum, konajícího se v Baltimore Convention Center, několik vědeckých skupin prezentovalo dramatický vývoj ve využití různých technik – včetně genetických mutací, post-natálních dentálních kmenových buněk, a sestrojení zubní tkáně – k usnadnění vývoje metod léčby náhradními tkáněmi u lidí.

Výzkumníci z Forsythova institutu (Boston, MA) a z Texaské univerzity v San Antoniu popisují úspěšný experiment v bioinženýrství mineralizovaných tkání, včetně perodontální tkáně a náhrady zubních fenotypů. Tento výzkum je podpořen Národním ústavem pro zubní kraniofaciální výzkum, jedním z Národních institutů pro zdraví (Bethesda, MD).

 Baltimore Convetnion Center

Baltimore, MD 21201, USA

 

zdroj: ARCHIV BUNĚK

Témata: