ARCHIV BUNĚK 185.

Jediným cílem odběru a uchovávání kmenových buněk je pomoc nemocným lidem.

Pupečníková krev je krev novorozence, která zůstane v placentě po přerušení pupečníku. Pokud není dále využita likviduje se spolu s placentou jako biologický odpad. Pupečníková krev a placenta jsou však bohatým zdrojem kmenových buněk, které lze při porodu odebrat snadno a bez rizika pro matku i dítě.

Co jsou kmenové buňky?

Jsou nediferencované buňky, které mají schopnost se diferencovat na jakýkoliv jiný typ buněk. Tato schopnost umožňuje tělu vytvořit nové buňky. Kmenové buňky lze získat v pozdější době života také z kostní dřeně, ale s ohledem na kvalitu a množství je optimálním zdrojem těchto buněk pupečníková krev novorozence.
Vědci dlouho předpokládali, že osud "zralých" kmenových buněk je omezen jen na diferenciaci a omezený počet definovaných buněčných typů, později se ale podařilo experimentálně navodit široký rejstřík diferenciací.
Kmenové buňky z pupečníkové krve jsou skvělou alternativou přijatelnou i z etického hlediska a při pozdější transplantaci se není třeba obávat odmítavé reakce organizmu.


Kde lze kmenové buňky využít?

Současné léčebné metody znají dva způsoby dárcovství.: autologní  a allogenní. Při autologním způsobu jsou pacientovi poskytnuty jeho vlastní kmenové buňky, při alogenním pocházejí kmenové buňky od jiného dárce. Kmenové buňky běžně používané v léčbě jsou převážne hematopoietické kmenové buňky, aplikují se napr. při lymfoproliferativních poruchách, chronické leukémii, atd.
V řadě případů mohou však být allogenní - cizí - kmenové buňky tělem odmítnuty. V těchno případech je léčba možná pouze pomocí autologních kmenových buněk pocházejících přímo od pacienta. Dalším možným řešením je zde léčba pomocí kmenových buněk blízkého pokrevního příbuzného.
Do výzkumu kmenových buněk vkládá lékařská věda mnoho nadějí. Velká část výzkumů je proto prováděna na různých typech kmenových buněk a jejich následnému lékařskému využití je věnována nemalá pozornost.

Kmenové buňky se budou moci využít při náhradě regeneraci poškozených tkání. Lékařská věda do budoucna očekává, že kmenové bňky získané z pupečníkové krve budou v případě regenerace tkání efektivně využívány. Slibné jsou i výsledky výzkumu pacientů s ischemickou chorobou srdeční a evropské vědecké studie vykazují pozitivní výsledky regenerace srdeční svalové tkáně za pomoci autologního dárcovství kmenových buněk. Důležitou roli by kmenové buňky mohly hrát i při léčbě choroby diabetes mellitus 1. typu (cukrovka) a dále v případě chorob jako jsou lupus erythematodes a juvenilní artritida.

Někteří vědci se po experimentálních studiích na zvířatech domnívají, že bude možné provést nápravu poškození vzniklých po krvácení do mozku. Nervové buňky budou získávány z autologního odběru kmenových buněk. Studie sem zařazují amyotrofickou laterální sklerózu, Parkinsonovu chorobu a poranění míchy. Nově je možno uvést také Alzheimerovu chorobu a sclerosis multiplex (roztroušená skleróza). Při těchto nemocech dochází k poškození určitých typů buněk nervové soustavy nebo je jejich činnost nedostatečná. Kmenové buňky zde budou splňovati funkci terapeutickou.

 

Kmenové buňky by dále mohly být využívány a aplikovány při buněčné terapii.

Kde nás najdete?
Cryo - Save CZ
ARCHIV BUNĚK, s.r.o.
Areál Ústavu péče o matku a dítě
Podolské nábřeží 157/36
147 00 Praha 4 – Podolí
Czech Republic
Telefon: +420 241 430 241
Fax: +420 257 210 126
Info: +420 604 141 374
E-mail:
[email protected]
www.cryo-save.cz