ARCHIV BUNĚK 20. - Lékaři věří, že dospělé kmenové buňky z krve pupeční šňůry mají velkou budoucnost

__ADV__Léčebné využití kmenových buněk z krve pupeční šňůry by mohlo zabránit etickým problémům které se týkají výzkumu embryonálních kmenových buněk, říká Dr. Stevens z Christian Medical and Dental Associations.

Zastánci výzkumu embryonálních kmenových buněk (ESCR) pokračují v nátlaku na vládní restrikce týkající se pochybných a se smrtí si zahrávajících metod – zahubení lidského embrya ve prospěch lékařské vědy.

Dr. David Stevens, člen Christian Medical and Dental Associantions nás upozorňuje na nový výzkum který demonstruje medicínský aspekt vědeckého výzkumu dospělých kmenových buněk (ASCR) a jejich terapeutické využití. Poukazuje mimo jiné  na nedávné studie které ukazují, že dospělé kmenové buňky z pupeční šňůry se mohou uplatnit při přebudovávání kostní dřeně u pacientů, kteří ztratili kostní dřeň v důsledku chemoterapie.

Stevens tvrdí, že krev pupeční šňůry je jen dalším možným dodavatelem dospělých kmenových buněk, které – na rozdíl od embryonálních kmenových buněk mají léčebný účinek. Podotýká, že v listopadu loňského roku popsali Korejští internisté úspěšnou léčbu ženy, paralyzované po dobu 19ti let v důsledku úrazu míchy. „Injekčně aplikovali kmenové buňky z pupeční šňůry přímo do jejího míšního provazce,“ říká americký lékař, a „během šesti týdnů žena vstala a chodila. Co se stalo, byl skoro zázrak.“

Podle názoru ředitele CMDA, možnosti využití krve z pupeční šňůry v lékařství jsou ohromné. Říká, že budoucí matky by se měly zamyslet nad ušetřením tohoto vzácného zdroje, který je nejen užitečný k léčbě úrazů a onemocnění, ale je také nápomocen při řešení dalšího lékařského problému – problému odmítnutí dárcovské tkáně.

Tato další přednost krve z pupeční šňůry byla objevena poté, co se lékaři zabývali použitím dospělých kmenových buněk při léčbě těžké leukémie.

Stevens říká, že zatímco jednotlivé vzorky krve z pupeční šňůry nedodávají dostatečné množství buněk na kvalitní léčbu dospělých pacientů s leukémií, výzkum ukazuje, že dodávka pupeční krve z jednotlivých dárců může být kombinována. „Kmenové buňky pupeční šňůry nejsou tak antigenní – nezpůsobují nepříjmutí tkáně,“ vysvětluje lékař. „Když vědci použili současně dva různé vzorky pupeční krve, v podstatě je zčásti vzájemně napodobili. Jinými slovy, porovnali hlavní histo-kompatibilní znaky.“

Vedoucí pracovník CMDA dodává, že tento proces je pro výzkumníky v pravdě snadný. Výsledkem totiž je, že lékaři, ve své snaze efektivního léčení, pokud ne vyléčení, leukémie a jiných závažných onemocnění, jsou schopni použít dospělé kmenové buňky z krve pupeční šňůry, získané bezpečně a eticky, čímž se překoná problém nedostatečných rezerv.Zdroj: ARCHIV BUNĚK

Témata: