ARCHIV BUNĚK 23. - Transplantace kmenových buněk - Jedna z možností proti Skleróze Multiplex

__ADV__Pro pacienty trpící sklerózou multiplex může být transplantace kmenových buněk nový způsob léčby – oznámili vědci ze Seattlu na zasedání Akademie amerických neurologů. Podle jejich tvrzení jsou kmenové buňky schopné proměnit se na takové specializované buňky, které jsou schopné nahradit buňky odumřelé v průběhu nemoci a tak se mohou stát léčitelnými nemoci při kterých dochází k poškozování nervového systému.

Vedoucí výzkumu Georgie Kraft a jeho kolegové, výzkumní pracovníci Lékařské univerzity ve Washingtonu doufají, že pomocí kmenových buněk lze regenerovat buňky poškozené následkem skleróze multiplex a přitom se dá zamezit dalšímu odumírání buněk.

Výzkumu se účastní 26 pacientů trpících  sklerózou multiplex, u nichž se dřívější tradiční léčení ukázalo jako neúčinné. V průběhu terapie použili kmenové buňky získané z krve pacientů. Zdravotní stav pacientů sledovali v průběhu 14 měsíců po transplantaci.

Výsledky se jevili jako velice slibné. Následkem terapie kmenovými buňkami nastal ve stavu 20 pacientů stabilizace, ve stavu tzv. invalidním nastalo lehké zlepšení. Bohužel v případě 3 pacientů nastali po léčbě komplikace, v jejíchž důsledku terapie kmenovými buňkami nebyla dlouhodobě úspěšná.

„ To je dobrá zpráva!“ prohlásil Kraft. „V letech před terapií totiž byli příznaky pacientů závažnější a bylo možné pozorovat sklon k progresi. Po transplantaci kmenových buněk ale bylo možné pozorovat stabilizaci invalidního stavu, respektive zlepšení zdravotního stavu.“

Po uplynutí několika měsíců u většiny nemocných zpozorovali nadějné výsledky, ale patologický průběh nemoci a jejich další pozorování je samozřejmě proces vyžadující delší dobu. K rozšíření „nové“ léčby do klinické sféry jsou potřebné takové studia oznamující  pozitivní výsledky, potvrzující dlouhodobou účinnost a úspěšnost, které posílí účinnost transplantaci kmenových buněk pro nemocné trpící sklerotiku multiplex, provedených v budoucnu.

 

zdroj: ARCHIV BUNĚK