ARCHIV BUNĚK 33. - Transplantace kmenových buněk nabízí možnost při léčbě diabetu

__ADV__DIABETES by mohl být poražen do 10 let za pomocí revoluční metody léčby, která se bude testovat v Británii.

Tato metoda spočívá v  transplantaci buněk do jater jedinců postižených diabetem, čímž skončí nutnosti každodenního užívání injekcí inzulínu. Britský lékař James Shapiro vyvinul tento způsob léčby v Kanadě, kde bylo takto „vyléčeno“ již 13 pacientů.  Dobročinná organizace Diabetes UK se v současnosti připravuje založit několik center v Británii za účelem rozvinutí a zdokonalení této metody. Pokud budou práce postupovat podle očekávání, diabetes by mohl být poražen do 10 let, prohlásil včera Dr. Shapiro. V Británii je na diabetes diagnostikováno přibližně 1,4 miliónu osob a odhaduje se, že  další milion osob k němu má dispozice, ale není si toho vědom. 

http://www.telegraph.co.uk/htmlContent.jhtml;sessionid=BABOJQ3MULTZFQFIQMFSM5WAVCBQ0JVC?html=/archive/2000/05/17/wdiab17.html http://www.telegraph.co.uk/htmlContent.jhtml;sessionid=BABOJQ3MULTZFQFIQMFSM5WAVCBQ0JVC?html=/archive/2000/05/29/ndiab29.html

Diabetes zabraňuje tělu v přeměně glukózy na energii v krvi, jelikož hormon inzulín se buď přestane vytvářet, nebo nepracuje tak, jak by měl. Půl miliónu postižených si musí každodenně píchat injekci inzulínu, aby si udrželi správnou hladinu cukru v krvi a 50 000 z nich má nejtěžší formu této nemoci typ 1.

Při diabetu typu 1 jsou ostrovní buňky pankreatu produkující insulin zničeny vlastním imunitním systémem těla. Dokonce i při každodenní aplikaci injekcí jsou někteří postižení typem 1 neschopní kontrolovat hladinu cukru v krvi a často upadají do potencionálně smrtelně nebezpečných diabetických kómat. Jsou také náchylní k infarktům, mrtvicím, oslepnutí, selhání ledvin a jejich životy jsou v průměru o 15 let kratší. Dr. Shapiro z Albertovi Univerzity v Edmontonu vyvinul metodu, kdy jsou ostrovní buňky vzaty od dárce a injekčně vpraveny do jater postiženého.

Po dvou injekcích transplantované buňky nastartují produkci insulinu a žádná další léčba není již potřeba. V současnosti musí pacienti, aby jejich těla nezničila transplantované buňky, po zbytek života užívat léky tlumících protireakci organismu. Nicméně nový vývoj, především v oblasti výzkumu kmenových buněk, nabízí naději, že tomu tak nebude navždy. 

Třináct z patnácti pacientů, kteří se léčili v Kanadě, nedostávali inzulínové injekce po dobu dvou let. Britské pokusy, které stály 300 000 Liber, umožní v příštích 12 měsících provedení 10 transplantací ostrůvků. Diabetes UK, která spolupracuje s University Hospitals z Leicesteru uskuteční pokusy v sedmi střediscích a očekává se, že započnou v létě.  

Dr. Shapiro zdůraznil, že technika, která je riskantní, nebude vyhovovat všem postiženým. Nicméně riziko bylo především v případě vážně postižených pacientů vyváženo výhodami. Dr. Shapiro uvedl, že výzkum kmenových buněk by mohl učinit z této transplantační techniky kompletní léčbu pro 130 miliónů lidí postižených diabetem. 

Dále řekl, že dospělé kmenové buňky s potenciálem stát se kmenovými buňkami se nacházejí v pankreatu. „Ty by mohly být reprodukovány v laboratoři a mohli bychom takto získat velké množství kmenových buněk. Tím, že by byly odebrány od léčeného pacienta, by nebyly odmítnuty a proto by prostředky na potlačení imunitní protireakce nebyly potřebné. Naším konečným cílem je přinutit je, aby vytvořily více ostrůvků.“zdroj: ARCHIV BUNĚK