ARCHIV BUNĚK 49. - Posudek k vlivu redukce objemu zbytkové pupečníkové krve 1.

__ADV__POZADÍ
 
Zbytková pupečníková krev obsahuje relativně velký počet krvetvorných (hematopoetických) kmenových buněk 1989 (Broxmeyer et al. „Human umbilical cord blood as a potential source of transplantable hematopoietic stem/progenitor cells“ 1989 [1]. Zbytková pupečníková krev je uložena jak v soukromých, tak ve veřejných bankách pupečníkové krve, aby mohla v pozdější době sloužit jako možný zdroj krevních kmenových tělísek, jak pro možné transplantace u pacientů s rakovinou krve (leukémie), tak také možná jako zdroj kmenových tělísek pro různé další typy tkání. Potenciál tvorby tkáně z krevních kmenových tělísek v současné době vědecky zkoumá řada výzkumných skupin.
 
Zbytková pupečníková krev se sterilně odebírá přímo po porodu z pupečníkové žíly a je přitom přímo odvedena do sběrného vaku. Tento vak se co nejrychleji, ale během doby zadané ve směrnici Spolkovou lékařskou komorou, a to 48 hodin, zpracuje a zamrazí. 
V literatuře je popsána řada různých protokolů o provádění procesu odběru zbytkové pupečníkové krve a o zacházení s ní, jakož i vysvětleny její přednosti a nevýhody.
 
 
 
Zdroj:  Doc. MUDr. Hans Martin, ARCHIV BUNEK