ARCHIV BUNĚK 54.

__ADV__Možné využití kmenových buněk k léčebným účelům je jedním z nejnadějnějších výzkumných směrů současné lékařské vědy, třebaže již v současnosti jsou kmenové buňky využívány při transplantaci kostní dřeně. Budoucí naděje však překonávají veškerou představivost, protože kmenové buňky mohou znamenat balzám na obávané a v současné době neléčitelné nemoci.

Embryonální zárodek, putující po početí ve vejcovodech směrem k děloze, kde se zachytává, sestává ze „všeho schopných“ buněk, které nazýváme zárodečnými buňkami.  Embryonální vývoj v 15. dni má rozhodující význam z hlediska vývoje našeho života, protože v genetickém materiálu kmenových buněk, v DNK se v té době aktivují různé vývojové úseky a tomu odpovídající speciální buňky mozku, svalů, kostí  a jiné, následně se z nich vyvinou různé tkáně a orgány jakož i tělesné formy. V průběhu této naší symbolické „proměny na člověka" se  z kmenových buněk všeho schopných, tedy stanou buňky se speciálními úkoly, které zabezpečují fungování našeho zázračně složitého organizmu s uspořádanou "dělbou práce“.Víme to teprve nedávno, že v průběhu embryonálního vývoje zůstane malý podíl kmenových buněk v různých tkáních. Takovéto „přeživší“ kmenové buňky snadněji můžeme získat z pupečníkové krve při porodu. Vždyť není potřeba žádného zákroku, při porodu je k dispozici placenta a z ní vycházející pupečníková šňůra, která se sama nabízí k získání kmenových buněk.  (Jinak se tyto příslušné orgány plodu po porodu likvidují). Odborníci vypracovali metody, při kterých se ze vzorků krve dají oddělit kmenové buňky, a lze je dlouhodobě životaschopné uchovat a v případě potřeby využít.

Kmenové buňky získané z pupečníkové krve lékaři již desítky let využívají k léčení nemocí kostní dřeně. To je nejvíce zapotřebí při léčení rakovinového onemocnění (např.při leukémii), ale kmenové buňky se mohou využít i na léčení nemocí kostní dřeně a genetického původu. Významnou pomoc může znamenat transplantace kmenových buněk z kostní dřeně při účinnějším léčení jiných rakovinových onemocnění.Z četby lékařské odborné literatury je zřejmé, že využití kmenových buněk poskytují další zázračné možnosti léčení. Již bylo prokázáno, že kmenové buňky ve slinivce břišní jsou schopny se proměnit na ostrovy buněk produkujících inzulín, proto se při transplantaci do organismu mladých cukrovkářů dá vyloučit denní podávání inzulínu formou injekce. Podle německých badatelů se tato metoda během 2-3 let stane klinicky využitelnou. Vědci připravují využití kmenových buněk k terapeutickým účelům pro léčení nemocí, které nejčastěji končí smrtí, např. nemocí srdce a cévních nemocí. Již se objevily zprávy o tom, že se kmenovými buňkami podařilo nahradit odumřelé buňky srdečního svalu po infarktu nebo odumřelé buňky po mozkových příhodách. Odborníci předpokládají, že za 5-10 let se budou kmenové buňky účinně a v širokém okruhu využívat k léčbě takových nemocí, které se v současnosti nedají léčit nebo jsou léčeny jen v omezené míře, jako např.Alzheimerova a Parkinsonova nemoc, roztroušená skleróza.Sem také můžeme zařadit novorozence s těžkými úrazy páteře. Na toto mám osobní smutnou vzpomínku. V listopadu roku 2002 mne pozvali do Atlanty v USA, na oslavy 10. výročí zavedení vitamínu ochraňujícího embryo. Při slavnostní večeři jsem seděl u stolu s Christopherem Reevem, jehož svět zná jako „Supermana“. Jeho krásná manželka ho přivezla ke stolu na vozíku, protože při dřívější nehodě při jízdě na koni utrpěl úraz páteře a celé tělo měl ochrnuté. Říkal, že dává obrovské peníze na výzkum kmenových buněk, protože od toho očekával vyléčení. Bohužel jemu to ještě nebylo umožněno, ale doufal, že mnohým lidem s podobným osudem pomůže. Na základě slibných výsledků výzkumu kmenových buněk se dá očekávat, že mohou být použity na léčení mnoha dalších nemocí. Tady chci poukázat pouze na dvě možnosti, podle britských badatelů bude během několik let možné ztracené zuby nahradit pomocí kmenových buněk. I ta představa je překrásná, když bude možné nahradit současné protézy zuby z kmenových buněk. V USA hodlají opotřebené orgány starých lidí „obměnit“ orgány pocházející z kmenových buněk.Využití kmenových buněk pocházející z pupečníkové krve je proto tak účinné, protože se jedná o mladé a geneticky kvalitní buňky. Není však jedno použijí-li se vlastní, příbuzné nebo „cizí“ kmenové buňky. Uchování kmenových buněk novorozenců je proto výhodné, že kdykoliv při vzniku nějaké těžké nemoci mohou být využity vlastní kmenové buňky. Při transplantaci vlastních kmenových buněk nedojde k odmítavé reakci, protože organizmus dostává zpátky „shodné“ buňky. Na základě stále se rozšiřujících lékařských zkušeností se kmenové buňky z pupečníkové krve v mnoha případech dají využít v první řadě i pro léčení rodičů, sourozenců a dalších příbuzných.V současné době je největším problémem uchování kmenových buněk cena. Lze očekávat, že jednou finanční krytí této záležitosti budou zajišťovat zdravotní pojišťovny, vždyť z dlouhodobého hlediska se jistě jedná o investici, která se vyplatí. V současné době se ještě náklady musí hradit z vlastní kapsy. Tady je třeba poukázat i na změny pohledů. V očích mnoha je ten člověk, který si koupí za několik miliónů luxusní automobil ohromný kluk. Ten, který na ochranu zdraví svého dítěte z dlouhodobého pohledu vynaloží 39.375,- Kč, je považován za naivního. Měli bychom se zamyslet nad tím, co má ve skutečnosti větší hodnotu. V průběhu našeho života se snažíme uchovat zdraví své i svých dětí. Přesto, dříve nebo později náš život znepříjemňují nemoci. Šance na jejich ošetření nebo vyléčení se neustále zvyšuje, ale do budoucna se využití kmenových buněk pro takovéto účely jeví nejvhodnějším. V každém případě můžeme uchování kmenových buněk považovat za pojištění zdraví a života.

 

zdroj: Dr. Czeizel Endre, ARCHIV BUNĚK

Témata: