ARCHIV BUNĚK 55.

__ADV__

Od doby, kdy v roce 1988 uskutečnili první úspěšnou transplantaci pupečníkové krve, bylo jasné, že v blízké budoucnosti s využitím kmenových buněk lze očekávat revoluční změny v oblasti léčení řady nemocí. Při zkoumání kmenových buněk vědci objevili jejich schopnost proměnit se v kteroukoliv tělesnou buňku vykonávající speciální funkci, díky níž mohou nahradit poškozené, poraněné buňky. Po příznivých výsledcích po celém světě vznikaly banky kmenových buněk, které se starají o uchování kmenových buněk získaných z pupečníkové krve novorozenců.ARCHIV BUNĚK působí v České republice jako zástupce Life- Sciences, největší společnosti zabývající se dlouhodobým uchováváním kmenových buněk pro vlastní potřebu dárce v Evropě. Na moje otázky odpověděli Dr. Marc Waeterschoot, hematolog a ředitel Life-Sciences a Monika Veberová, ředitelka společnosti  ARCHIV BUNĚK, o možnostech uchování kmenových buněk a jejich využití.

 - Co musíme vědět o kmenových buňkách?

Kmenové buňky z hlediska nauky o vývoji jsou nediferencované buňky, které jsou schopné v závislosti na tom, do jakého prostředí či orgánu se dostanou, měnit se na různé diferencované buňky. Například, když se dostanou do mozku, mohou se proměnit na nervové buňky, když do srdce, tak se promění v buňky srdečního svalu. Jedním z nejoptimálnějších a relativně nejbohatších zdrojů kmenových buněk je pupečníková krev.

Tyto vzácné kmenové buňky pro úschovu se získávají z množství krve, která zůstává v pupečníku a v placentě při narození dítěte. Potřeba uchování kmenových buněk z pupečníkové krve vzniká proto, že celé množství pupečníkové krve po narození dítěte spolu s placentou se jinak zničí jako lékařský odpad. V zrcadle nejnovějších výsledků výzkumů se však toto jeví jako neodpustitelné plýtvání, protože pupečníková krev jako zdroj kmenových buněk při jejím uchování a pozdějším vyžití umožňuje léčení určitých nemocí.- Za předpokladu, že využití kmenových buněk při léčbě některých onemocnění je tak prospěšné, jaký je tedy skutečný důvod negativního postoje k vaší společnosti?

Použití kmenových buněk v léčbě jistého spektra chorob se jeví velmi slibně a je tím pádem jedním z hlavních diskusních bodů v oblasti dnešní medicíny. Rozumová podstata uchování kmenových buněk získaných z pupečníkové krve zůstává bez jakýchkoli pochybností. Hlavním cílem jejich uchování je úspěšné využití pro jedince, kteří by je mohli potřebovat. Právě tento cíl dárcovských bank, který se zaměřuje na aktivní spolupráci s rodiči, kteří projeví zájem o uchování kmenových buněk svého právě narozeného dítěte pro jeho budoucí potřebu, je jedním z nejvíce uznávaných. Proto z celkového medicínského hlediska by odborná veřejnost měla skutečně podporovat práci těchto bank. Nicméně, na základě mezinárodních zkušeností, činnost těchto organizací, které nabízejí rodičům služby spočívající v uchování kmenových buněk pro vlastní potřebu dítěte nikterak neohrozí úspěšnou práci veřejných bank, jelikož těch 5 % těhotných žen, které si zvolí tuto službu, nemůže být považováno za zásadní ztrátu v celkovém množství potenciálních dárců.

- Proč by měl člověk upřednostnit uchování kmenových buněk svého dítěte před darováním?

Aplikace kmenových buněk z darovaného vzorku předpokládá imunologické sjednocení mezi dárcem a příjemcem. Bohužel, v současné době je pravděpodobnost této shody velice malá. A co více, smysl uchování kmenových buněk pro vlastní potřebu nabyl na významu v okamžiku úspěšných výsledků vědeckých výzkumů, které slibují aktivní využití kmenových buněk při léčbě často se vyskytujících onemocnění jako je formace buněk srdečního svalu, nervových buněk, buněk slinivky břišní – zde se nabízí možnost léčby cukrovky – nebo v jiných případech, kdy kmenové buňky mohou fungovat jako kožní a dají se tedy využít k obnově tkání, např. při popáleninách.    - Proč se vzorky skladují v Belgii?

Koncept poskytování služeb v oblasti autologního skladování kmenových buněk v rámci mezinárodní spolupráce byl posouzen specialisty v oboru. V případě České Republiky, kde je počet narozených dětí velmi nízký (v roce 2004 necelých 98.000 za rok), by nebylo možné shromáždit dostatečné množství vzorků, kterými by mohla laboratoř disponovat v případě potřeby a nebyl by tak zajištěn vysoký standard služeb, a stejně tak finanční zajištění, které je nezbytné v případě podepsání smlouvy na období nejméně 20 let. Proto je naše společnost ARCHIV BUNĚK hrdá na to, že může zastupovat největší banku kmenových buněk v Evropě, která spravuje plně licencovanou laboratoř. Již několikrát tak poskytla vzorky lékařským institucím v různých zemích (např. v Německu, Nizozemí a Izraeli) v případě léčby onemocnění osob, které využily služeb skladování kmenových buněk v naší laboratoři.  

- Jaké úkoly na sebe bere ARCHIV BUNĚK v návaznosti na uchovávání kmenových buněk?

Úkolem ARCHIVU BUNĚK, jako zástupce Life-Sciences je, aby pro občany České republiky zabezpečil, respektive zorganizoval uchování kmenových buněk pro vlastní potřebu v největší bance kmenových buněk v Evropě. Vzorek krve se prostřednictvím našich spolupracovníků neodkladně přepraví do belgické centrály, kde se s využitím nejmodernější techniky ze vzorku krve oddělí pro případné pozdější použití důležité kmenové buňky - tzv. mononukleární buňky. Zpracované vzorky se rozdělí na dva stejné díly, které jsou pak skladovány na dvou oddělených místech při maximální bezpečnosti.

- Kolik stojí odběr a skladování kmenových buněk?

ARCHIV BUNĚK za podpory evropské mateřské společnosti Life-Sciences nabízí budoucím rodičům nové možnosti úhrady. Celkovou cenu služby včetně poplatku za skladování kmenových buněk na 20 let je možno uhradit bez vstupního poplatku jednorázově po zpracování a úspěšném uložení vzorku nebo s 12 a 24 měsíčním splátkovým kalendářem.

 Úhrada            

Po porodu   

Měsíční   

splátka  

 Počet       splátek   

 2 roky

 0,--

 1.650,--

 24

 1 rok "A"

 18.750,--

 1.720,--

 12

 1 rok "B"

 3.375,--

 3.000,--

 12

 Jednorázová

 0,--

 39.375,--

 1

 

Závěrem si řekněme následující: O uchování pupečníkové krve narozeného dítěte se postará ARCHIV BUNĚK, zástupce Life-Sciences v České republice. Pro podrobnější informace můžete volat telefonní číslo 257 275 426 nebo INFO LINKU 604 141 374 po 24 hod.,

případně navštivte webovou stránku www.archivbunek.cz

 

zdroj: ARCHIV BUNĚK

 

Témata: