ARCHIV BUNĚK 71. - HODNOTA UCHOVÁVÁNÍ KMENOVÝCH BUNĚK Z PUPEČNÍKOVÉ KRVE 2.

Banka kmenových buněk z pupečníkové krve

Rozlišujeme dvě základní typy bank kmenových buněk z pupečníkové krve:

Banky zajišťující uchovávání pro solidární použití (především pro alogenní cíle). V tomto případě uchovávání kmenových buněk probíhá ve veřejný prospěch, na základě dobrovolného dárcovství. Štěpy kmenových buněk z pupečníkové krve jsou zařazeny do imunologicky typizované evidence, s cílem jejich zpřístupnění - v případě shody HLA - pro kohokoliv.

Uchovávání pro vlastní použití (především pro autologní účely) provádějí soukromé banky.

Oprávněnost autologního uchovávání je podepřeno možnostmi jejich využití u nejčastějších nemocí. Jsou uchovávány vlastní kmenové buňky novorozenců s cílem jejich využití v budoucnosti v případě potřeby. V tomto případě samozřejmě existuje i možnost, aby řízená alogenní transplantace byla provedena u rodinného příslušníka vlastníka kmenových buněk, samozřejmě pouze v případě, že z hlediska HLA jsou dárcovské buňky vyhovující.

Získávání a hluboké zamrazení kmenových buněk z pupečníkové krve

Odběru pupečníkové krve dochází, ve sterilních podmínkách, bezprostředně po porodu. Po podvázání pupečníku - v pozici placenta intrauterina - odběr krve se provádí z pahýlu pupečníku na boku placenty, která je odváděna do speciálně uspořádaného krevního vaku. Vzorek krve je zpracována v co nejkratší době (max. do 48 hodin) a „štěp kmenových buněk” je postupných zamrazováním ochlazena na teplotu -196 ºC a skladován v tekutém dusíku.

Odborná literatura uvádí mnoho metod pro zpracování pupečníkové krve. Podle jednoho, bankami pupečníkové krve nejčastěji používaného, je výhodnější před skladování pupečníkové krve snížit celkový objem štěpu, než skladovat celý objem krve. Během zpracování pupečníkové krve snížení počtu červených krvinek a objemu plazmy je výhodné, protože:

  • ve sníženém konečném objemu buňky důležité pro transplantaci jsou téměř v celém rozsahu zachovány;
  • při pozdějším rozmrazení štěpu snížený objem může zajistit větší životaschopnost kmenových buněk;
  • transplantát menšího objemu umožní i zmírnění kryoprotektantu, v důsledku kterého pacient vyžaduje menší infuzi a sníží se riziko hemolýzy
  • snížením objemu štěpu se otevírá možnost širokého využití kmenových buněk

 

Zdroj: ARCHIV BUNĚK