ARCHIV BUNĚK 77. - Využití různých kmenových buněk v klinické praxi 2. část

ONEMOCNĚNÍ, PRO KTERÉ BYLA INDIKOVÁNA TRANSPLANTACE PUPEČNÍKOVÉ KRVE Maligní onemocnění

-         akutní i chronická lymfocitární leukemie

-         akutní i chronická myeolidní leukemie

-         juvenilní myelomonocytární leukemie

-         lymfom

-         myelodysplatický syndrom

-         neuroblastomNe-maligní onemocnění

-         adrenoleukodystrofie

-         amegakaryocytární trombocytopenie

-         Blackfan-Diamondova anemie

-         dědičná dysketarosa

-         Fanconiho anemie

-         Gunterova choroba

-         Hurlerův syndrom

-         Hunterův syndrom

-         osteoporoza

-         těžká aplastická anemie

-         thalasessemie

-         a dalšíVýhody pupečníkové krve

-         Poměrně snadno dostupný zdroj hematopoetických kmenových buněk

-         Snadný a bezpečný odběr s minimálním rizikem pro dárce

-         S pomocí běžných skríninkových metod je možné prakticky vyloučit riziko infekcePotencionální nevýhody

-         Nedostatek klinických a genetických informací o nepříbuzenských dárcích

-         Úspěšnost transplantací by mohla být nižší než u kostní dřeně a progenitorních buněk z periferní krve

-         Nejasný zůstává možný dopad přenosu mateřských T-buněk v pupečníkové krvi

-         Jen velmi málo informací o dopadu transplantací na imunitní systém příjemce

-         V případě selhání jedné dávky nepříbuzenské transplantace již není možné získat identickou dávku pupečníkové krveNejasné porodnické otázky

-         Sbírání pupečníkové krve nese nepatrné riziko pro matku a novorozence v případě respektování běžných postupů

-         Sporné otázky se týkají spíše komerčního uchovávání

 

Největší banka pupečníkové krve v současnosti je umístěna v New Yorském Blood Center, které uchovává více než 15 000 vzorků zmražené HLA-typizované pupečníkové krve. Další velké banky existují v USA, Evropě (Miláno, Düsseldorf, Paříž, Madrid apod.) a v Japonsku. Kromě veřejných bank pupečníkové krve existují i privátní společnosti skladující zmraženou pupečníkovou krev.

Kromě otázek kvality skladované krve, zejména s ohledem na testování přítomnosti různých virových onemocnění zůstává řada otevřených otázek v souvislosti se skladováním zmražené pupečníkové krve:-         dosažení specifických a konkrétních regulací pro skladování zmražené pupečníkové krve

-         získání odpovídajících finančních prostředků

-         dopad rozsáhlých programů skladování pupečníkové krve na veřejné zdraví

 

zdroj: ARCHIV BUNĚK, gyne.cz

 

Témata: