ARCHIV BUNĚK 80. - Využití různých kmenových buněk v klinické praxi 5. část

__ADV__Buněčná terapie pomocí kmenových buněk v gynekologické onkologiiEpiteliální ovariální karcinom je příčinou více úmrtí než kterýkoliv jiný nádor ženského reprodukčního systému. Dvě třetiny žen s ovariálním karcinomem jsou diagnostikovány v pokročilém stádiu onemocnění. Ačkoliv došlo k určitým pokrokům  ve vývoji první a druhé linie chemoterapie, jenom velmi málo pacientek ve stadiu III a IV onemocnění přežívá dlouhodobě, neboť nevyhnutně chemoresistence vede k nekontrolovatelnému růstu nádoru. Na základě in vitro pozorování, že existuje těsná závislost mezi odpovědí na léčbu a dávkou chemoterapeutika byla navržena léčba pomocí vysoko-dávkované chemoterapie. U ovariálního karcinomu nevedlo mírné zvýšení dávky, nevyžadující transplantaci hematopoetických kmenových buněk, k žádnému zlepšení přežívání a naopak vedlo ke zvýšení toxicity. To vedlo k sestavení studií vysoce- dávkované chemoterapie zaměřených na pacientky s refraktorním onemocněním, za použití transplantace hematopoeticdkých kmenových buněk  pocházejících z kostní dřeně. Tyto iniciální experimenty vedly k závěrům, že úspěšnost vysoce-dávkované chemoterapie byla poměrně vysoká i u refrakterních pacientek, ale příznivá odpověď na léčbu byla pouze přechodná, morbidita a mortalita byly vysoké a úspěšná odpověď na léčbu byla dosažena na úkor kvality života pacientek. Postavení a úloha vysoce dávkované chemoterapie byly předmětem mnoha dalších studií. Dobrých výsledků bylo dosaženo při použití vysoce dávkované chemoterapie jako konsolidační léčby. Předběžné údaje ukazují, že u pacientek s malým residuálním onemocněním a chemosenzitivním nádorem dosahuje vysoce dávkovaná chemoterapie významně lepšího mediánu přežití bez progrese onemocnění při srovnání s konvenční zajišťovací chemoterapií . Je jasné, že je nyní zapotřebí rozsáhlé randomizované studie, níž by bylo dosaženo výrazně vyšší dávky v rameni s transplantací kmenových buněk. Pokud by vysoce dávkovaná chemoterapie podporovaná transplantací kmenových buněk vykázala lepší léčebné výsledky, bylo by nutné přehodnotit současný standard léčby ovariálního karcinomu.

 

zdroj: ARCHIV BUNĚK, gyne.cz

Témata: