ARCHIV BUNĚK 86. - VĚŘÍTE VE VÝZKUM KMENOVÝCH BUNĚK?

__ADV__ARCHIV BUNĚK nabízí službu uchování kmenových buněk Vašeho dítěte.Pochopení zvláštních schopností kmenových buněk vedlo k formulaci revolučního přístupu k  léčbě řady nemocí. Vědci objevili schopnost kmenových buněk přeměňovat se v kterýkoli druh tkáňových buněk v lidském organismu, takže nyní dokáží nahradit buňky poškozené nemocí nebo úrazem.Díky slibným výsledkům vědecké aplikace kmenových buněk vznikají banky kmenových buněk, které uchovávají kmenové buňky získané z pupečníkové krve novorozenců.ARCHIV  BUNĚK  je českou pobočkou největší evropské banky kmenových buněk Life-Sciences, která poskytuje dlouhodobé uchování kmenových buněk pro budoucí využití samotnými dárci pod značkou Cryo-Save. Český program je nazýván Cryo-Save Česko.

Dr. Marc Waeterschoot, hematolog a výkonný ředitel Cryo-Save, a Monika Veberová, ředitelka společnosti ARCHIV BUNĚK, nám odpovídali na několik otázek ohledně možností a využití úschovy kmenových buněk.CO MUSÍME VĚDĚT O KMENOVÝCH BUŇKÁCH?

Kmenové buňky jsou schopny specializovat se na jakýkoli druh tkáňových buněk v lidském organismu. Díky této schopnosti dokáží nahrazovat buňky v různých částech těla, jež odumřely nebo byly poraněny důsledkem nemoci nebo úrazu. Výsledky vědeckých výzkumů potvrzují, že kmenové buňky mohou fungovat například jako buňky slinivky břišní, což je nadějné pro léčbu cukrovky, mohou se stát i nervovými buňkami, což dává naději k léčbě poranění míchy, mohou vytvářet kožní tkáně, což by mohlo vést k účinné léčbě popálenin, a již dnes se kmenovými buňkami léčí pacienti po infarktu myokardu.

V lidském těle jsou různé zdroje kmenových buněk, jako například kostní dřeň, tukové tkáně a dokonce i periferní krev. Zvláště bohatým zdrojem mladých, vysoce kvalitních kmenových buněk, jež jsou velmi citlivé a ochotné k diferenciaci na zmíněné konkrétní role, je však především pupečníková krev. U nás nabízíme uchování těchto jedinečných buněk, získávaných z pupečníkové krve zbylé v pupeční šňůře

a v placentě po porodu, takže jejich odběr nijak neohrozí ani novorozence ani matku.JAK KMENOVÉ BUŇKY UCHOVÁVÁTE?

Zmíněná schopnost kmenových buněk výrazně rozšiřuje spektrum onemocnění, jež dokážeme léčit. To je dobrý důvod k zajištění uchování kmenových buněk namísto toho, aby se spolu s placentou likvidovaly jako biologický odpad.

Nabízíme uchování těchto kmenových buněk pro vlastní použití novorozencem v jeho budoucím životě. Pupečníková krev, která po porodu zůstává v placentě, se zachytí a urychleně přepraví do naší centrální laboratoře v Belgii. Přesnými odbornými laboratorními úkony se vzorek připraví pro dlouhodobé uložení. Vzorek kmenových buněk se z bezpečnostních důvodů rozdělí na dva stejné díly a poté postupně zmrazí na –196°C, načež se po dobu 20 let uloží na dvou oddělených místech. Toto období lze na žádost majitele kmenových buněk prodloužit.

PROČ SE VZORKY UCHOVÁVAJÍ V BELGII?

K zajištění vysoké jakosti služeb a možnosti bezpečného provozování programu je zapotřebí systém, kde je odbornost a ekonomická stabilita zaručena objemem prací. Naše centrální laboratoř je vybavena k přijímání vzorků z celé Evropy. Společnost Cryo-Save má pobočky ve více než 18 zemích a je na svou síť hrdá, protože díky ní je největší bankou kmenových buněk v Evropě. Toto uspořádání zajišťuje nejmodernější odbornou vědeckou činnost a silné finanční zázemí pro náš program.

S JAKÝMI NÁKLADY BYCHOM MĚLI PŘI VYUŽITÍ VAŠICH SLUŽEB POČÍTAT?

ARCHIV BUNĚK za podpory evropské mateřské společnosti Cryo-Save nabízí budoucím rodičům nové možnosti úhrady. Celkovou cenu služby včetně poplatku za skladování kmenových buněk na 20 let je možno uhradit bez vstupního poplatku ve 24 splátkách po Kč 1.650,- Další informace a podrobnosti ohledně uchování kmenových buněk Vám rádi poskytneme na adrese:

 

 

ARCHIV BUNĚK s.r.o.

INFO: +420 604 141 374,

E-mail:
[email protected],

www.archivbunek.cz


Témata: