ARCHIV BUNĚK 98.

__ADV__Pacientům s poškozením míchy vysvitl paprsek nadějeInjekce pacientových vlastních hematopoetických kmenových buněk podporuje obnovu poraněné míchy a poškozených funkcí periferního nervového systému. To jsou výsledky klinických experimentů vedených specialisty z Ruské státní lékařské univerzity a z kliniky rehabilitační a intervenční neurologie a terapie Neuo Vita.Experimentu se zúčastnilo 67 pacientů různého věku s těžkým poškozením míchy. Pacienti byli rozděleni do dvou skupin. Deset pacientů, kterým byla z různých důvodů buněčná terapie kontraindikována, tvořilo referenční skupinu a podstoupili pouze rehabilitaci. Ostatním pacientům se dostalo, kromě rehabilitace, nejméně dvou injekcí jejich vlastních hematopoetických kmenových buněk. Předtím dostali také sérii injekcí stimulujících růst granulocytových  kolonií, což zajistilo dostatečnou produkci kmenových buněk a jejich vyplavování do cév. Buňky byly shromažďovány v oddělovači krve, zmraženy, a poté používány podle potřeby. Každému  pacientovi bylo do páteře vpíchnuto kolem 5 milionů buněk. U některých pacientů se tato procedura opakovala.  Při poškození míchy je postižena funkce míchy i periferního nervového systému. Po úrazu několik let degenerují nervy a posléze zcela odumírají. V tomto případě rehabilitace nepomáhá. Vědci se o tom znovu přesvědčili u referenční skupiny, kde zůstal stav pacientů nezměněn. Buněčná terapie naopak značné části pacientů (61 procentům) pomohla. Jejich svalová aktivita se zvýšila, pohyby a citlivost zintenzívnily, funkce pánevních orgánů se zlepšily.  Po první transplantaci buněk byly tyto změny minimální, avšak již druhá transplantace, podpořená intenzivní rehabilitací, byla účinná. Poté, co dostali druhou injekci buněk, byla většina z 33 pacientů schopna klečet a pohybovat se s pomocí „chodítek“. Je třeba zdůraznit, že tito pacienti předtím několik let nezaznamenali vůbec žádnou změnu k lepšímu.    Povzbudivá klinická zjištění podpořila také data z elektroneuromyografu, který umožňuje kvantitativně změřit svalovou reakci na nervovou stimulaci. Po transplantaci buněk byl při aktivaci motorických nervových vláken periferních nervů zaznamenán růst amplitudy svalové citlivosti. Tento fakt je nepřímým důkazem, že buněčná terapie podněcuje regeneraci míchy. Po shrnutí a zvážení všech zjištění a dat lékaři dospěli k závěru, že transplantace pacientových vlastních hematopoetických kmenových buněk je bezpečná a ve spolupráci s dalšími způsoby léčby účinná.

 

zdroj: ARCHIV BUNĚK

Témata: