Bezpečnost těhotných žen v silničním provozu

Bezpečnost těhotných žen v silničním provozu - obrázek
Bezpečnost těhotných žen v silničním provozu - obrázek

Před 20 lety by tato kapitola nebyla pro nastávající maminky v České republice vůbec zajímavá. Těhotné ženy automobilem cestovaly jen výjimečně a už vůbec se nepodílely na jeho řízení. S rozvojem motorismu však těhotných žen–řidiček přibývá. Jako spolujezdkyně dnes těhotné ženy v automobilech běžně cestují. Ženy častěji než dříve vozidlo samy řídí i ve vyšším stupni těhotenství. Bohužel přibývá také závažných dopravních polytraumat těhotných žen. Na dopravní nehody připadá 70 % všech těžkých úrazů během těhotenství. Přímým poraněním je ohrožena jak zvětšená děloha, tak i samotný plod. Při úrazu těhotné jsou tak ohroženy dva životy – nastávající matky i jejího dosud nenarozeného dítěte.

Nejzávažnější příčinou polytraumat u těhotných je nepřipoutání se ve vozidle! Důsledky bývají tragické: nepřežije-li matka, nepřežije ani plod. Pokud těhotná havárii přežije, pak často za cenu závažných trvalých následků. Nejčastější příčinou smrti nebo vážného poranění těhotné je úraz hlavy. Úrazy spojené s prudkým nárazem nebo tlakem na břišní stěnu, popř. další úrazy spojené s poraněním ze setrvačnosti (typické pro autohavárie), mohou způsobit závažné následky z vnitřního krvácení. Důsledkem může být smrt plodu v děloze, předčasný porod nebo potrat. Riziko smrti plodu při havárii je u nepřipoutaných těhotných 4krát vyšší než u připoutaných.

Mnoho těhotných žen nemá žádné vědomosti o správném použití bezpečnostních pásů nebo mají obavy z jejich použití. Bezpečnostní pásy přitom výrazně zvyšují bezpečnost cestujících při prakticky všech typech kolizí, současně však mohou být příčinou tzv. seat belt syndromu. Nesprávné umístění pásů přes konvexitu (nejvíce vyčnívající část) těhotné dělohy zřetelně zvyšuje přenos tlaku na její povrch a může být spojeno s možným poraněním dělohy i plodu. Jsou-li ovšem pásy umístěny správně, k mimořádnému přenosu tlaku na dělohu nedochází.

Tento text chce být vaším pomocníkem ve snaze ochránit vás před nebezpečím, které bohužel v moderní společnosti představuje jízda automobilem. Při dopravních nehodách stále dochází ke zraněním, dokonce i k úmrtím. Za hazardem nepřipoutaných účastníků silniční dopravy stojí přitom často pouhá neinformovanost. Mnoho těhotných žen dennodenně cestujících v automobilech prostě neví, co se stane s nepřipoutaným tělem v okamžiku srážky. Budoucí maminky nevědí, zda a jak mají být během těhotenství připoutány. Stejně tak mnoho z vás stále považuje za zbytečné používat při cestách v automobilech bezpečnostní pásy. Jenže právě správně zapnutý bezpečnostní pás je základem pro to, abyste z případné dopravní nehody vyšla pokud možno bez zranění, nebo aby vaše zranění nebyla vážná. Počet dopravních nehod je v České republice stále příliš vysoký a jejich následky bývají kruté. Úmrtnost v České republice v důsledku dopravních nehod je stále 2–3krát vyšší než ve Velké Británii či Švédsku a asi o polovinu vyšší než v ostatních »starých« zemích Evropské unie. Podle odborníků na dopravu se příčiny dají shrnout jednou větou: Nedostatečná prevence a nízká informovanost veřejnosti.

Samozřejmě se vždy najdou lidé, kteří v některých situacích bezpečnostní pásy
nepoužívají. Někdy si před vyjetím pás jednoduše nezapnou. Řeknou si, že je to na krátkou cestu zbytečné! Časté jsou i úvahy typu: »Jedu jen o několik ulic dál a ve městě přece jezdíme pomalu.«

Ale: osoba vážící 60 kg bude mít ve vozidle jedoucím rychlostí 50 km/h při čelní
srážce s nehybnou překážkou hmotnost 4 tuny! Přitom při vzájemné čelní kolizi
dvou protijedoucích vozidel se jejich okamžité rychlosti sčítají! Následky vám jistě není třeba líčit… V rychlosti 50 km/h představuje čelní srážka pro vaše tělo totéž jako pád z třetího poschodí a v rychlosti 70 km/h jako pád ze šestého poschodí…

Proto – používejte bezpečnostní pásy vždy, při každé sebekratší a sebepomalejší jízdě. A upnuté pásy jsou nezbytné pro každého pasažéra ve vozidle – na kterémkoliv místě, vpředu i vzadu.

Prevence závažných dopravních úrazů v těhotenství:
→ 70 % všech těžkých úrazů během těhotenství připadá na dopravní nehody,
→ nejčastější příčina: nepoužití bezpečnostních pásů při jízdě vozidlem,
→ bezpečnostní pásy chrání matku i plod před závažným poraněním,
→ musí ale být použity správně (viz obrázek) těhotná spolujezdkyně
a těhotná řidička,
→ je nutná opakovaná instruktáž žen v těhotenských poradnách,
→ všem těhotným doporučujeme používat bezpečnostní pásy a řídit opatrně.

 

A. Pařízek Kniha o těhoptenství porodu a dítěti