Braňte se stalkingu a domácímu násilí

Braňte se stalkingu a domácímu násilí - obrázek
Braňte se stalkingu a domácímu násilí - obrázek

Domácí násilí

Problémy paní Evy začaly v době, kdy její manžel přišel o zaměstnání. Vždy byl dominantní a výbušný, ale své chování měl dosud pod kontrolou. Teď však začal žárlit na to, že je paní Eva v práci úspěšná a spokojená. 

 

Začalo to různými narážkami, později přibylo napadání vulgárními výrazy a došlo i na fyzické násilí. Vše vyvrcholilo jednoho rána, když paní Eva hledala před odjezdem do práce klíče od auta. Manžel jí odmítl klíče vydat a bránil jí opustit dům. Začali se hádat a manžel ji posléze udeřil pěstí do obličeje a silně odstrčil na zeď. Eva utrpěla zranění v obličeji, zlomeninu ruky a další pohmožděniny. Manžel jí nijak nepomohl, nasedl do auta a odjel. Záchranka dovezla paní Evu do nemocnice, kde po operaci zůstala dva týdny. Po vyléčení se rozhodla situaci řešit a podala trestní oznámení.

Manžel se po útoku odstěhoval na chatu, tím však celý případ neskončil. Jakmile se dozvěděl o trestním oznámení, začal paní Evě všemožně znepříjemňovat život. V její nepřítomnosti přicházel do domu a ničil společné i její osobní věci. Paní Eva proto začala mít obavy o své zdraví a život. Cítila se bezradná, a to i z nadcházejícího trestního řízení, proto se obrátila na organizaci pomáhající obětem trestných činů.

„Nejhorší bylo, že se nemohla spolehnout na pomoc nikoho z rodiny. Neměla nikoho, kdo by ji třeba vyslechl, poradil a byl jí psychickou oporou,“ říká pracovnice poradny. „Na prvních schůzkách jsme se jí proto snažili nejprve poskytnout psychickou podporu. Postupně jsme rozebírali různé varianty řešení. Zprostředkovali jsme paní Evě bezplatnou právní pomoc a doprovodili ji k hlavnímu líčení. Dnes je paní Eva rozvedená, občas se potkáme a ona je velmi vděčná, že jsme jí pomohli zachránit zdraví a možná i život.“

V domácím násilí hraje velkou roli emoční blízkost i ekonomická závislost. Většinou se odehrává beze svědků mezi osobami, které k sobě mají citový vztah. Pachatel se tak většinou neobává, že by za své chování mohl být potrestán. Oběti domácího násilí mají obvykle obavy nejenom z reakce útočníka na trestní oznámení a z průběhu trestního řízení, ale především z toho, jak bude vypadat jejich další život. Přepadají je obavy, zda zvládnou všechny povinnosti, zda se nedostanou do finančních problémů. Často jsou ze strany partnera - násilníka utvrzovány o své neschopnosti žít samostatný život. Zkušený pracovník poradny jim dokáže pomoci ve všech směrech. Vyslechne, uklidní, provede celým trestním řízením, vysvětlí oběti její práva a poskytne psychologickou podporu. Pracovníci poraden jsou vázáni mlčenlivostí a musí zachovávat anonymitu oběti.

Stalking

Kamila, sedmnáctiletá studentka ze středních Čech, se stala obětí nebezpečného pronásledování ze strany svého bývalého staršího partnera. Na Policii ČR, kam Kamila přišla podat trestní oznámení, jí předali kontakt na organizaci pomáhající obětem trestných činů, kde jí vysvětlí její práva a poskytnou jí psychickou a sociální podporu.

 

V prvním rozhovoru se poradkyni svěřila: „Mé největší přání je žít zase normálně. Chci být zase tou veselou studentkou bez starostí a bez bolestí a bez strachu a úzkosti. Nejsem schopna chodit na místa, kde mám tušení, že mě může vidět. To mě popadají deprese a úzkost a já kvůli nim často pláču. Mám náročné období ve škole, kdy se mi kvůli psychice zhoršil prospěch a hrozilo i propadnutí. Kvůli němu jsem úplně musela změnit zvyky, bála jsem se chodit na FB, s čím mě zas budě obtěžovat a jaké fotky bude zveřejňovat. Dříve jsem byla ,smíšek’, co vždy každému rozdával dobrou náladu. Dnes potřebuji dárce dobré nálady já.“

Jako mladistvé a tedy zvláště zranitelné oběti byla Kamile věnována speciální péče. Získala nejenom právní informace, ale také psychickou podporu, včetně provázení trestním řízením a doprovodu důvěrníkem na soudní jednání. Pachatel byl odsouzen k podmínečnému trestu odnětí svobody a zákazu kontaktování. Kamila je dnes mnohem svobodnější a postupně se vrací k šťastnému studentskému životu bez obav z pronásledování.  

Stalo se i vám něco podobného? Stali jste se obětí trestného činu a potřebujete pomoci? Využijte svá práva a obraťte se na některou z organizací pomáhajících bezplatně obětem trestných činů ve Vašem okolí, které jsou registrovány na www.justice.cz. Je to vaše právo!

 

Tato osvětová kampaň je spolufinancována z projektu Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.