BUDEME MÍT VŠICHNI NÁROK NA POTOMSTVO? – ČÁST 2.

__ADV__Tak tedy opět píšeme článek na toto téma. Situace je bohužel vážnější než minule a spousta neplodných párů začíná propadat beznaději. Bude tedy, neplodné páry, stát diskriminovat ve snaze počít dítě?Připomeňme si, o co se tedy jedná:  ve vládním návrhu zákona o  zdravotní  péči, se díl 2, §40 až §44 zabýval zásahy do reprodukčních schopností. V případě schválení tohoto zákona by tedy stát některým neplodným párům zakazoval mít děti pomocí metod asistované reprodukce. Proč? Pacienti by museli splňovat přísná kritéria, která v současnosti náleží jen anonymním dárcům zárodečných buněk. Nově by se tato kritéria vztahovala i na manžele a partnery. Tedy na neplodný pár, který si moc přeje mít geneticky vlastní dítě, stejně jako všechny plodné páry. Pro spoustu lidí nic neobvyklého, ne-li samozřejmého. Mezi tato přísná kritéria totiž např. patří: dárci musí být mladší 40-ti let, negativní genetické vyšetření s normálním výsledkem karyotypu, negativní sérologické testy na hepatitis B, C, syphylis (mohou být pozitivní i mnoho let po vyléčení), negativní test na HIV (ve zkumavce je dnes už možné minimalizovat riziko přenosu této nemoci na budoucí matku). Ruku na srdce, kolik si myslíte, že touto selekcí projde párů? O navýšení ceny ani nemluvě. Už tak je oplodnění „ze zkumavky“ pro páry dost finančně náročné (zdravotní pojišťovna hradí jen část léčby a doplatky se pohybují v desetitisícových částkách). Navíc toto znění vyvíjí nátlak na páry podstoupit genetické vyšetření, což je v rozporu se směrnicemi EU. Na základě těchto nesmyslných požadavků státu, jsme sepsaly petici, kterou podepsalo 1155 osob za pár týdnů. V termínu jsme ji předaly petičnímu výboru Poslanecké sněmovny a čekáme na její vyjádření. Tolik v kostce shrnutí.Jaká je situace nyní? Projednávání vládního návrhu zákona o zdravotní péči bylo pozastaveno. Dlouho jsme se ale neradovali, protože stejný text je obsažen ve vládním návrhu zákona o výzkumu na lidských embryonálních buňkách, v §27. Napadlo by vás, že stejný text bude ve dvou různých zákonech? Navíc asistovaná reprodukce je metodou léčebnou (neplodnost je jako nemoc klasifikována v mezinárodním číselníku nemocí), nikoliv výzkumnou. Proto by měla být upravena pouze v zákonu o zdravotní péči. Vypadá to tedy, že se určitá skupina osob potřebovala pojistit a umístila tento text do dvou zákonů. Jedna varianta přece vyjít musí. A tak se také stalo. Vládní návrh zákona o výzkumu na lidských embryonálních buňkách prošel posledním čtením v Poslanecké sněmovně. Pozměňovací návrh, který na tuto skutečnosti upozorňoval a navrhoval upravený text, byl Poslaneckou sněmovnou zamítnut. Vládní návrh zákona tedy postupuje do senátu. Ten má 30 dní na vyjádření – schválení či neschválení.Případná platnost tohoto zákona se nám tedy blíží. Proto jsme sepsaly další petici, upozorňující na vládní návrh zákona o výzkumu na lidských embryonálních buňkách, adresovanou Senátu. Tato petice bude opět obíhat po celé ČR. Pokud vám není jedno, zda budeme mít možnost rozhodovat či nerozhodovat o svém rodičovství, připojte se svým podpisem pod tuto petici.

 

 

Autorky petice:

Kateřina Ošlejšková

Renáta Šplíchalová

[email protected]