Česko si v hodnocení zdravotního systému polepšilo

V hodnocení zdravotního systému z hlediska spotřebitele na tom Česko není v rámci EU zdaleka tak špatně, jak vyšlo v červnovém žebříčku organizace European Health Consumer Index (HCP), kde skončilo na 22. místě. Organizace však použila stará data. Po doplnění aktuálních údajů se Česko posunulo dopředu až na šestou příčku za Francii, Nizozemsko, Německo, Švédsko a Švýcarsko.

Na webových stránkách Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) o tom informuje jeho pracovník Jiří Holub. Uvádí rovněž přepočet hodnocení země podle jejího ekonomického potenciálu. Porovnává tedy výsledky s indexem vynaložených nákladů a kupní sílou země. V tomto hodnocení získalo Česko nejvíce bodů, 360, a tedy první místo. Druhé Estonsko dostalo 270 bodů a třetí Francie 260.

Organizace hodnotila zdravotní péči v jednotlivých zemích z hlediska pěti kategorií - právo pacienta na informace, čekací doby na léčbu, výsledek péče, velkorysost systému a přístup k lékům. Index byl poprvé sestaven loni a ČR v něm zařazena nebyla. Index je kombinací veřejných statistik a nezávislého výzkumu, tvrdí HCP, která sídlí ve Stockholmu a v Bruselu.

V původním hodnocení zdravotnického systému získalo Česko 403 bodů, v hodnocení na základě aktualizovaných údajů 549 bodů. V dodržování pacientských práv tak Česko v novém hodnocení obsadilo s 24 body spolu s Nizozemskem první místo. V porovnání objednacích dob je Česko s 12 body na pátém místě za Francií, Belgií, Německem a Lucemburskem, které shodně získaly po 15 bodech. V poskytování péče je Česko se sedmi body páté za Francií, Maďarskem, Švédskem a Maltou, které mají po osmi bodech. Za dostupnost léků dostalo Česko sedm bodů, deset zemí mělo hodnocení lepší, vede Švédsko s deseti body.

David Rath, který byl v době zveřejnění žebříčku ministrem zdravotnictví, tehdejší výpočty komentoval slovy, že on naopak má k dispozici studii amerických expertů, podle níž české zdravotnictví vyšlo jako jedno z nejefektivnějších v Evropě; srovnatelných výkonů dosahuje za třetinu až čtvrtinu ceny.

 

 zdroj: ČTK