CO JE LNG-IUS, MIRENA

CO JE LNG-IUS, MIRENA - obrázek
CO JE LNG-IUS, MIRENA - obrázekJedná se o nitroděložní kontracepční systém, které v sobě spojuje přednosti místní

(nitroděložní) antikoncepční metody a hormonálních pilulek (ovšem s použitím minimální

dávky hormonů). Tento systém je nitroděložní tělísko, z něhož se uvolňuje hormon podobný hormonu

žlutého tělíska – levonorgestrel. Ten působí přímo v děloze a jen skutečně nepatrné

množství se dostává i do krevního oběhu. Neovlivňuje funkci vaječníků – díky svému lokálnímu působení a tím pádem jsou hladiny přirozených hormonů, jak estrogenů, tak

gestagenů nezměněny. Může být v děloze při plné účinnosti po dobu až 5 let! Mirenu zavádí gynekolog optimálně v druhé polovině menstruace po předchozím vyloučení gravidity, infekce a nemocí, které výrazně deformují dělohu.

 

Podíváme-li se do historie, pak zjistíme, že nitroděložní antikoncepce není nic nového. Staří Arabové vkládali velbloudicím svých karavan kamínky do dělohy, aby jim jejich těhotenství a porod

nekomplikovaly pouť pouští. Nitroděložní antikoncepci prý používal i starověký Hippokrates, který vkládal do dělohy žen předměty ze slonoviny. Jako „antikoncepční tělíska“ se v dávnověku uplatňovaly nejrůznější materiály, včetně zlata a platiny, které byly poseté diamanty. Pak na dlouhá tisíciletá tento způsob antikoncepce upadl v zapomnění. Novověká historie se datuje od dvacátých let minulého století, kdy starověkou zkušenost vzkřísil německý gynekolog Ernst Gräfenberg. Zaváděl ženám do dělohy kroužky zhotovené ze stříbrného nebo zlatého drátku a tato metoda se velice osvědčila. Podobné tělísko vzniklo i v Japonsku (Otova spirála, Ota- Ring podle Japonce Tenrei Ota). Dobré účinky Gräfenbergovy

antikoncepční metody vzbudily ohlas a brzy se našli následovatelé a „vylepšovatelé“.

Na počátku dvacátého století nebyly zásady přísné asepse zcela běžné a gynekologové zaváděli tělíska

ženám, pro něž tento způsob antikoncepce nebyl vhodný a mnohdy za zcela nevyhovujících hygienických podmínek. Výsledkem byly časté infekční záněty, často i těžkého průběhu, které za tehdejší neexistence antibiotik měly opravdu velmi závažné důsledky pro zdraví a mnohdy i život ženy. A tak se v gynekologickém odborném tisku začaly objevovat informace o škodlivostí tělísek a na čas

byl jejich osud zpečetěn. V letech 1934 až 1959 o nitroděložní antikoncepci nebyla

uveřejněna ani zmínka, a když, tak jen jako příklad hodný odsouzení. Mýty o antikoncepčních tělíscích mají tedy historické kořeny, se kterými bojuje současná medicína dodnes. V šedesátých letech minulého století však nastal rozmach chemie a vývoje nových materiálů. To nahrálo i badatelům, kteří navázali na práce stařičkého Gräfenberga. Plastické hmoty se ukázaly jako vhodnější pro nitroděložní tělíska (IUD, intrauterine device).

 

Antikoncepce

jednadvacátého století

Koncem šedesátých let minulého století dostalo lidstvo hormonální antikoncepci a nitroděložní tělíska

konkurenci. Časem se však ukázalo, že kombinovaná hormonální antikoncepce, není vhodná pro všechny ženy. Naprostá většina přípravků obsahuje estrogeny, které mají i své kontraindikace. Některým

nevyhovuje každodenní užívání, jiné nemohou brát pilulky ze zdravotních důvodů. V druhé polovině minulého století se však zrodila velmi zajímavá myšlenka spojit výhody hormonální a nitroděložní antikoncepce. Ve finské společnosti Leiras při spolupráci s Population Council, New York

dvacet let vyvíjeli a zdokonalovali nitroděložní systém, který byl představen veřejnosti v roce 1990. Jde již o známý IUS – LNG (intrauterine system) s levonorgenstrelem – Mirena (viz informace). Užívá se již dost dlouho, aby bylo možné konstatovat, že opravdu spojuje výhody obou metod (spolehlivost hormonální

antikoncepce a dlouhodobost IUD), přičemž jsou minimalizována rizika obou metod (levonorgenstrel se

vstřebává minimálně do oběhu, působí jen lokálně a díky jeho působení na děložní sliznici dochází k minimalizaci krvácení, při zachování vysoké antikoncepční spolehlivosti). A navíc nezvyšuje riziko gynekologických zánětů. Existují studie, které porovnávají „klasické“ IUD a IUS – LNG.

 

Hlavní mechanismus účinku

IUS-LNG

Zahušťuje hlen děložního hrdla, a tím ztěžuje prostupnost pro spermie (ale i pro infekční agens v  některých studiích dokonce bylo riziko i výskyt infekční onemocnění nižší než u žen bez jakékoli kontracepční metody). Vysoká lokální koncentrace hormonu snižuje pohyblivost spermií a tím

zabrání jejich průniku až k vajíčku.

 

Důsledky pro ženský organismus

➤Výrazně slabší a kratší menstruační krvácení.

Až 20 % žen do roka po zavedení přestane menstruovat – pochopiteldobné tělísko vzniklo i v Japonsku (Otova spirála, Ota-Ring podle Japonce Tenrei Ota). Dobré účinky Gräfenbergovy antikoncepční metody vzbudily ohlas a brzy se našli následovatelé a vylepšovatelé“.

 

Na počátku dvacátého století nebyly zásady přísné asepse zcela běžné a gynekologové zaváděli tělíska

ženám, pro něž tento způsob antikoncepce nebyl vhodný a mnohdy za zcela nevyhovujících hygienických podmínek. Výsledkem byly časté infekční záněty, často i těžkého průběhu, které za tehdejně po vyjmutí Mireny se měsíční krvácení opět obnoví a to již jeden měsíc po odstranění Mireny. Z lékařského hlediska

není vymizení menstruace v tomto případě škodlivé, protože hormonální hladiny zůstávají v průběhu cyklu beze změn, naopak chrání organismus ženy před ztrátami krve a tím i železa a brání tak vzniku anémie (nedostatek hemoglobinu) a může tedy sloužit jako terapie či jako prevence při těchto stavech.

➤ Menstruace je méně bolestivá.

Bolestivá menstruace je většinou spojena se silným krvácením či bolestmi těsně před, v průběhu či po období vlastní menstruace.

➤ Spolehlivě chrání před početím.

Spolehlivost Mireny je srovnatelná se spolehlivostí sterilizace (která je metodou velmi spolehlivou, ale již nevratnou). Na rozdíl od ní je však návrat k plodnosti po jejím vyjmutí takřka okamžitý (již během prvního měsíce po odstranění Mireny). Odstranit Mirenu lze, kdykoli žena zatouží po dalším dítěti.

➤ Dobrá snášenlivost. V počátcích se

mohou objevit u nevelkého procenta žen mírné bolesti podbřišku a gestagenní příznaky (bolest hlavy, napětí v prsou, nevolnost), které obvykle po 3 měsících vymizí. V prvních měsících též může dojít k nepravidelnému špinění a slabému krvácení, které obvykle rovněž ustoupí.

Zdravotní účinky

➤ S Mirenou klesá i počet mimoděložních těhotenství.

➤ Snižuje krevní ztráty a tím působí jako prevence chudokrevnosti a všech dalších problémů spojených se silnou menstruací.

 

Další výhody

Jedna z nejlevnějších a nejspolehlivějších alternativ: (Podle současného kur-zu koruny) asi 80 Kč měsíčně.Vstupní investice je o něco vyšší, než je obvyklé (kolem 6000 Kč), ale IUS-LNG vydrží v děloze v plné účinnosti po dobu až 5 let. Protože žena menstruuje kratší dobu a slaběji, ušetří i na hygienických potřebách, což je při současných cenách nezanedbatelné (někteří lékaři dokonce uvádí, že se

tímto způsobem Mirena zaplatí ženě díky těmto úsporám).

 

Mirena je vhodná

➤ pro kojící matky (minimální množství uvolňovaného levonorgestrelu (gestagenní hormon) neovlivňuje sekreci a kvalitu mateřského mléka a neovlivňuje ani vývoj kojeného dítěte. Je vhodné ji zavést v krátké době po šestinedělí.

➤ pro některé ženy, které nemohou užívat kombinovanou hormonální kontracepci (pilulky) – např. kuřačky nad 35 let, rizika pro žilní hlubokou trombózu, diabetičky, ženy s epilepsií atd.

➤ zapomětlivé, pro ženy s nepravidelným denním režimem, pro ženy s aktivním životním stylem a náročným povoláním – ženy 21. století, protože zbavuje ženu nutnosti každodenního pravidelného

užívání. Jsou s ní spokojené ženy, které uvítají komfort zapomenout až na pět let na starosti s antikoncepcí a užívat volnosti svého každodenního života – žít naplno a bez zbytečných starostí.

Mirena je doporučována především ženám, které již rodily a které v následujících 3 až 5 letech neplánují (další) těhotenství. Další informace poskytne ženský lékař.

MUDr. Jiří Zvolský,
gynekologická ambulance Opava