Diskuze na téma porodnictví

Diskuze na téma porodnictví - obrázek
Diskuze na téma porodnictví - obrázek

Vážené čtenářky a čtenáři,

Připravili jsme si pro Vás diskuzi na facebooku porodnice.cz  na téma „Těhotenství a porod i mimo zdravotnické zařízení“.
Diskutovat můžete s lékařem z oblasti intenzivní medicíny, který je otcem čtyř dětí a nyní se chystá prosazovat své názory na půdě Parlamentu České republiky.

Diskutovat můžete

dnes od 15:00 na tomto odkazu. Otázky či témata, které Vás zajímají a trápí, posílejte na [email protected]

https://www.facebook.com/pages/Porodnicecz/163163457863

 

Krátké představení MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D., 41 let

Lékař, anesteziolog a intenzivista, 14 let praxe na jednotce intenzivní péče Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Vědecký titul Ph.D. získal za obhajobu disertační práce s názvem „Využití thromboelastografie u žen s fyziologicky a patologicky probíhajícím těhotenstvím“. Publikuje v odborných domácích i zahraničních časopisech, spoluautor knihy Kritické stavy v porodnictví. Zdravotnický expert (ODS), který má na starosti mj. legislativní podmínky porodnictví včetně problematiky domácích porodů. Předseda odborné pracovní skupiny Ministerstva zdravotnictví pro problematiku porodnictví.

Žije v Praze, je otcem 4 dětí ve věku 3-13 let, které má s jednou ženou J. Kandiduje do Poslanecké sněmovny PČR, kde chce zejména pomoci stabilizovat financování českého zdravotnictví.
Další info na www.ferdinandpolak.cz nebo na Facebooku www.facebook.com/polakferdinand