Dnes má svátek Oleg

 

Svátek mají Oleg, Ondřej, Pavel a druhové, Eustach.

V občanském kalendáři má dnes svátek Oleg. Toto ruské jméno má skandinávský původ a jeho prastarý tvar zněl Helgi. Znamenalo to, že jeho nositel je "svatý" či "spásu přinášející" a přeneseně také "zdravý a silný".

Toto jméno nosil i první historicky doložený kníže Kyjevské Rusi (zemřel roku 912 nebo 922). Od roku 879 vládl v Novgorodě a od roku 882 v Kyjevě, který dobyl. Spojením Novgorodu s jižními oblastmi dal základ Kyjevské Rusi. Podrobil si východoslovanské a finské kmeny a v letech 907-11 podnikl tažení do Byzance, s níž v roce 911 uzavřel výhodnou obchodní smlouvu.

V církevním kalendáři má dnes svátek několik světců. V českém je to Ondřej, Pavel a druhové a v římském Eustach. O prvně jmenovaných se toho ví skutečně velice málo, zato o Eustachovi toho víme více než dost. Bohužel si však některé zprávy protiřečí. Eustach, který se před obrácením jmenoval Placidus, přišel na svět v polovině 1. století. Byl vychován v pohanské víře a dostalo se mu vojenské výchovy. Stal se z něho dokonce statečný voják. Po vojenských poctách přišlo manželství a s ním dva synové. V té době vstoupil do jeho života kříž. Legenda vypravuje, že zázračné zjevení na lovu ho pohnulo k tomu, aby se stal křesťanem: v lesní samotě spatřil totiž jelena, mezi jehož parohy zářil kříž. On i celá jeho rodina se ihned stali křesťany. Od tohoto okamžiku však začaly potíže. Několik ran osudu rozhodlo, že rodina přišla takřka o všechno a musela zcela zchudlá opustit zemi. Jejím cílem se stal Egypt. Protože však Eustach při přistání nemohl zaplatit převoz, vzali mu jeho ženu a prodali ji do otroctví. Oba jeho synové brzy potom našli smrt v poušti. Eustach byl na dně a těžce pracoval na venkově. V té době si na něho vzpomněli v Římě, kde se nedostávalo schopných velitelů. Eustach se vrátil zpět a dosáhl v čele legií nových skvělých vítězství. V Římě byl pak vítězný Eustach přijat s poctami císařem Hadriánem. Oslavy trvaly pouze do té doby, než se zjistilo, že Eustach je křesťanem. Zásluhy šly stranou a Eustach na smrt, byl upálen v roce 118. Mučedníkovo tělo odpočívá dodnes v drahocenné porfyrové rakvi v kostele sv. Eustacha v Římě a část ostatků se dostala do farního kostela sv. Eustacha v Paříži.

Eustach byl jako oblíbený světec mnohokrát znázorňován. Jako válečníka s korouhví jej nakreslil na slavném paumgartnerském oltáři Albrecht Dürer (1502). Po staletí jej uznávají za svého patrona města Paříž a Madrid, dále pak i myslivci, lovci, klempíři a soukeníci. V některých krajích slavili Eustachův svátek také 3. listopadu (někdy 2. listopadu), tedy v den, kdy se slaví i památka sv. Huberta. To souvisí s tím, že Eustacha a Huberta si lidé pletou již od 11. století.

 

Zdrojwww.libri.cz

Témata: