Hojení porodních poranění

Uvnitř dělohy, v místech, kde byla zakotvena placenta, je po porodu velká, jako rána otevřená plocha, ranná plocha. V děloze jsou zbytky krevních sraženin, zbytky plodových obalů a zbytky přepážek placenty. Potrhané tkáně se postupně rozpadají. Ranná plocha tvoří sekret, tekutinu, která tyto zbytky odplavuje, nazýváme ji očistky (odborně lochie). Vzhled očistků se postupem šestinedělí mění. V prvních třech dnech převažuje krev, očistky jsou krvavé s příměsí útržků tkáně. Koncem prvního týdne šestinedělí ubývá příměsi krve, očistků je méně a mají nahnědlou barvu. Ve druhém týdnu po porodu přibývá v očistcích bílých krvinek. Jsou špinavě žluté, stále jsou v nich ještě útržky tkání. Ve třetím týdnu se v očistcích objevuje hlen, dostávají šedobílou barvu.

Jeden typ očistků přechází plynule v druhý. Očistky mají mdlý zápach. V dutině dělohy nejsou bakterie, ale v pochvě ano, a proto se zde zcela běžně očistky infikují. Takže do vložek zachycené očistky jsou vysoce infekční a s jako takovými je třeba zacházet.

Nedělka si má často vložky vyměňovat a nemá je brát do ruky použitou stranou. Použité vložky by se měly odkládat do zvláštní nádoby. Po výměně vložky si přesto vždy umyjte ruce mýdlem. Chráníte tak před infekcí nejen své dítě, ale i sebe. Zabráníte tak tomu, abyste se znečištěnýma rukama dotkla prsů, zejména bradavek.

Trhliny hráze, event. rána po nástřihu hráze a trhlinky děložního hrdla, pokud jsou řádně chirurgicky ošetřené, se obvykle hojí bez komplikací. Neošetřená poranění zprvu krvácejí, pak mokvají.

Z Knihy o matce a dítěti, která vyjde v tomto roce.

MUDr. Antonín Pařízek, CSc.