Hygienické zásady při přípravě potravin pro těhotnou ženu

výživaTěhotné
ženy musí zvýšeně dbát také na dodržování hygienických zásad při práci
se syrovým masem: tj. umývat si ruce po manipulaci se syrovým masem,
nedotýkat se sliznice úst a očí, umývat kuchyňské povrchy, které přišly
do styku se syrovým masem.

Z mléka a mléčných výrobků používat pouze pasterované mléčné výrobky a mléko. Vyhýbat se měkkým zrajícím sýrům.

Pečlivě mýt zeleninu před požitím. Při
jejím pěstování používat pouze dostatečně vyzrálý kompost. Dobře omývat
také ovoce před konzumací.

Nepít jinou vodu než pitnou.

Dodržovat hygienické podmínky při přípravě
jídla, tzn. nemíchat nádobí, prkénka apod. pro ještě tepelně neošetřené
suroviny s jídlem připraveným ke spotřebě (nemíchat nečisté a čisté
provozy pro přípravu jídel).

Těhotné obecně by se měly vyhýbat styku s
kočkami. Vyhnout se kontaktu s materiály, které mohou být kontaminovány
fekáliemi koček. U těhotných žen, které jsou v riziku tohoto
onemocnění, lze provádět sérologické testování, event. léčení akutních
infekcí, což snižuje možnost a závažnost přenosu infekce na plod.

 

 

A. Pařízek Kniha o těhotenství a dítěti
Listopad 2008, Galén, Praha