Hysteroskopie

__ADV__Co to je hysteroskopie?

Hysteroskopie je endoskopická vyšetřovací metoda, která lékaři umožní prohlédnout děložní dutinu. Výhodou hysteroskopie je, že je možné v jejím průběhu provést i léčebný zákrok nebo odebrat vzorek tkáně a z něj provést další vyšetření. Endoskopické výkony se provádějí pomocí endoskopických přístrojů, které jsou konstruovány tak, aby mohly přenášet přesný obraz vyšetřované části těla. Endoskopické metody se tak v posledních letech staly běžnou diagnostickou i léčebnou metodou.Jak vypadají operační nástroje?

Hysteroskopie se provádí pomocí hysteroskopu. Hysteroskop se skládá z miniaturních nástrojů, videokamery, obrazovky a zviditelňujícího média. Miniaturní nástroje a miniaturní kamera se do děložní dutiny zavádějí pochvou a děložním čípkem. Aby lékař na obrazovce mohl sledovat přenesený obraz z dutiny děložní, je třeba vyšetřovaný prostor nejdříve zviditelnit. K tomuto účelu se používá speciální vodní roztok.Kdy lékař vyšetření doporučí?

Vyšetření lékař provádí nejčastěji při nepravidelnostech v menstruačního cyklu a k ozřejmení netypických děložních krvácení. Dalšími důvody jsou neplodnost, podezření na zhoubný nádor dělohy (karcinom) nebo na nezhoubný nádor dělohy (myom). Zhoubný nádor dělohy je nejčastější zhoubný gynekologický nádor. Maximum jeho výskytu je v šestém decenniu a jeho frekvence výskytu stoupá s věkem. Vyskytuje se častěji u obézních pacientek, u nemocných s cukrovkou a vysokým krevním tlakem. Léčí se většinou operativně. Nezhoubným nádorem je děložní myom. Tento nádor je velmi frekventovaný zejména u žen po 40. roce věku. Tvoří v děloze jakési uzly, které mohou dorůstat různé velikosti. Projevuje se nepravidelným měsíčním krvácením a může být příčinnou neplodnosti. Léčba záleží na umístění, velikosti myomu a na věku ženy.Mám se vyšetření obávat?

Hysterektoskopie se nemusíte obávat. Výkon se provádí v celkové anestezii, tak že nic nepříjemného cítit nebudete. Komplikace nastávají velmi zřídka. Stavů, při kterých laparoskopický výkon není možné provést, je v poslední době čím dál méně. Jsou to například závažnější plicní a srdeční onemocnění, poruchy srážení krve, zánětlivé onemocnění pohlavních orgánů apod.Co dělat před hysteroskopickým zákrokem?

Obvykle se dostavíte do nemocnice den před výkonem nebo v den výkonu. Do nemocnice přicházíte s interním předoperačním vyšetřením a s věcmi osobní potřeby (hygienické potřeby, oblečení, doklady). Vaše poslední jídlo před hysterospopickým vyšetřením bude večeře. Do půlnoci můžete ještě pít a brát nejnutnější léky. Pokud jste diabetik na inzulínu, dostanete s ranní dávkou inzulínu ještě infuzi glukózy do žíly. Od půlnoci do zákroku jste již kvůli anestezii nalačno! Večer nebo ráno ještě přijde za Vámi lékař a pohovoří s Vámi o Vašem aktuálním zdravotním stavu.hysteroskopieJak vypadá vlastní vyšetření?

Operace se provádí v celkovém znecitlivění, obvykle těsně po skončení menstruace. Pokud se provádí v jiné době, žena užívá nějaký čas před vyšetřením hormonální preparáty upravující výšku děložní sliznice. Po nástupu anestezie sestra provede dezinfekci pochvy a vyprázdní močový měchýř cévkou. Lékař zavede do pochvy zrcadla jako při klasickém gynekologickém vyšetření. Pomocí speciálních nástrojů si přichytí děložní čípek a zavede přes něj hysteroskop. Napustí děložní dutinu vyšetřovacím médiem (tekutina, která oddálí od sebe děložní stěnu, aby ji bylo možné prohlédnout) a provede vyšetření, popřípadě odebere z dělohy vzorek nebo provede jiný léčebný výkon. Endoskopické nástroje umožňují širokou škálu úkonů - střihání, řezání, stavění krvácení, šití, oplachování, odsávání, použití laseru a další. Na konci výkonu lékař hysteroskopem odsaje tekutinu z dělohy, přístroj a ostatní pomocné nástroje vyjme a pochvu opět desinfikuje.Co bude po hysteroskopii?

Obvykle se pacientka večer v den operace posadí, postaví nebo plně mobilizuje. Rehabilitace závisí na délce i rozsahu operace a zdravotním stavu pacientky. Práce střev je obnovena podstatně dříve než po klasické operaci. První, druhý nebo třetí pooperační den (dle rozsahu operace a stavu pacientky) je možné propuštění do domácí péče. Pracovní neschopnost trvá cca 1 - 2 týdny.Alternativní vyšetření?

Alternativní vyšetřením jsou některé zobrazovací techniky (CT, MR, RTG) a vaginální ultrazvuk. Tyto metody jsou pouze diagnostické. Není při nich možno provést léčebný zákrok.

 

zdroj: ORDINACE.cz