Jak chránit sebe a ostatní

 • často si myjte ruce. Používejte mýdlo a vodu, anebo, pokud nejsou dostupné, dezinfekční přípravek na ruce na bázi alkoholu,
  • před jídlem a po použití toalety,
  • poté, co se vysmrkáte, odkašlete si nebo kýchnete,
  • pokud jste byla na veřejném místě,
  • pokud jste se dotýkala povrchů na veřejných místech,
  • pokud jste se dotýkala jiných lidí,
 • vyhýbejte se kontaktu s nemocnými, obzvláště pokud mají kašel,
 • nedotýkejte se svého obličeje, nosu a očí
 • vyhýbejte se setkání většího počtu lidí, veřejným akcím a společenským událostem v oblastech, kde se nemoc přenáší v rámci komunit,
 • pokud se ve vaší komunitě šíří COVID-19, udržujte sociální odstup
  • vyhýbejte se velkým davům, obzvláště v uzavřených a špatně odvětrávaných prostorách
  • potraviny si obstarávejte mimo nákupní špičku
  • v době dopravní špičky nejezděte veřejnou dopravou
  • cvičení se věnujte raději venku než ve vnitřních prostorách

​ Pokud dostanete kašel a víte, že se ve vaší komunitě šíří COVID-19, noste roušku. Ochráníte tak ostatní, aby se od vás nenakazili.


Jsou těhotné ženy náchylnější k infekcím nebo mají zvýšené riziko vážného onemocnění, nemocnosti nebo úmrtnosti pokud jsou nakažené onemocněním COVID-19 ve srovnání s ostatní populací?

Doposud nejsou informace z publikovaných vědeckých zpráv o vyšší náchylnosti těhotných žen na COVID-19. U žen v souvislosti s těhotenstvím dochází k imunologickým a fyziologickým změnám, které by mohly zvýšit jejich citlivost na virové respirační infekce, včetně COVID-19. Nyní můžeme vycházet pouze ze studií v případech jiných souvisejících infekcí koronaviry během těhotenství, včetně závažného akutního respiračního syndromu koronavirus (SARS-CoV) a respiračního syndromu na Středním východě (MERS-) CoV) a dalších virových respiračních infekcí, jako je chřipka, kdy se prokázalo, že pro těhotné ženy existuje vyšší riziko ve srovnání s celkovou populací v nemocnosti nebo úmrtnosti. Těhotné ženy by měly dodržovat obvyklá preventivní opatření, aby se vyhnuly infekcím, jako je časté mytí rukou a vyhýbání se nemocným.


Je u těhotných žen prokázán horší průběh onemocnění COVID-19?

V současné době probíhá výzkum zabývající se onemocněním COVID-19 u těhotných žen. Dostupných dat je málo, nicméně v současné době není prokázáno, že by těhotné ženy byly ve vyšším riziku horšího průběhu onemocnění oproti běžné populaci. Nicméně vzhledem k fyziologickým tělesným a imunitním změnám v průběhu těhotenství je prokázáno, že těhotné ženy obecně snášejí hůře respirační infekce. Je proto na místě zvýšené opatrnosti a řádné dodržováním pravidel týkajících se omezeného kontaktu a užívání OOP a zároveň včasné informování zdravotnického zařízení o symptomech onemocnění (horečka, kašel, dušnost).