Jaká antikoncepce je pro vás nejvhodnější?

Jakou si vybrat metodu antikoncepce?

 

Při výběru antikoncepční metody je třeba vzít do úvahy řadu aspektů, aby její použití bylo pro konkrétní ženu co nejvýhodnější. Každá žena by se měla nejprve sama informovat o možnostech nabídky a pak by se měla poradit se svým lékařem. Ženský lékař pak posoudí její požadavek a každé ženě by měl zcela individuálně poskytnout odbornou radu a doporučení.

 

Při výběru antikoncepce je nutné posoudit:

 

1. Spolehlivost metody
Raději zopakujeme kritéria, podle kterých se spolehlivost antikoncepce udává.

 

Spolehlivost účinnosti antikoncepční metody je dnes běžně hodnocena způsobem podle Pearlové (Pearl index neboli PI)

 

Tabulka spolehlivosti nejpoužívanějších metod

 

 

Druh antikoncepce

Riziko otěhotnění v procentech (%)

 

nechráněný styk

80-90

přerušovaná soulož

16-23

kondom

4 -14

tablety (pouze s jedním hormonem - gestagenem)

0,1-2,6

vaginální globule nebo krém

0,68-2,8

hormony (jiné než tablety)

(injekce, implantáty, náplasti apod.)

0-1

nitroděložní tělísko

1,5- 5,0

nitroděložní tělísko s hormonem

0,02-0,2

tablety (s kombinací hormonů - estrogen/gestagen)

0,1-0,4

sterilizace ženy

0-0,5

     sterilizace muže                                                    0-0,5

 

Ke spolehlivosti je nutno dodat, že je vždy nutné dodržovat všechny podmínky, které ta či ona metoda vyžaduje, v případě firemně dodávaných přípravků bývají podmínky obvykle přiloženy v letáčku, a to vždy v každém balení a v českém jazyce.

 

2. Bezpečnost antikoncepční metody

Antikoncepční metody jsou hodnoceny nejen podle spolehlivosti, ale i podle výskytu nežádoucích účinků na organismus ženy. V tomto případě vám vždy poskytne cenné informace váš lékař. Ženy bývají často vystrašené po přečtení přibaleného letáčku. Není divu, neboť se dočítají všechny možné, dokonce i velmi kuriózní nežádoucí účinky. Farmaceutické firmy se tím právně jistí proti eventuálním stížnostem a soudním procesům.

 

3. Aplikační komfort

Čím je jednodušší použití, tím je metoda pochopitelně ženami více oblíbena. Ale například u ženy s velmi nízkým intelektem lékař nemůže doporučit ani hormonální tabletovou antikoncepci, protože není záruka, že by žena respektovala příslušná doporučení.

 

4. Některé vedlejší účinky mohou být dokonce pozitivní, pro zdraví ženy prospěšné

Některé antikoncepční metody mohou mít příznivé účinky na zdraví ženy, a proto bývají někdy lékařem předepisovány ze zdravotních důvodů. Tyto účinky budou zmíněny při dalším představování jednotlivých metod.

 

5. Prožitek z pohlavního styku

K čemu by ženě sloužila antikoncepce, třeba až se 100% účinností, kdyby jí nebo jejímu partnerovi znepříjemňovala prožitek z pohlavního styku.

 

6. Psychické zábrany

Některé metody nelze použít pro psychické zábrany ženy nebo jejího partnera, někdy se tak stává například při používání kondomu. Jsou ženy, které sice na jedné straně striktně odmítají další dítě a jejich věk již slabě překročil i čtyřicítku, a přesto odmítají laparoskopickou sterilizaci, když se její spolehlivost blíží 100% a je téměř bez vedlejších účinků.

 

7. Náboženské postoje

Je nutno přijmout i názor žen, které z důvodů svého náboženského přesvědčení odmítají jakoukoliv antikoncepční metodu. Pak je třeba spoléhat se pouze na metody přirozeného plánovaní rodičovství.

 

8. Lékařské kontroly.

Některé metody vyžadují častější lékařské kontroly. I z tohoto důvodu někdy ženy volí metodu, u které potřeba pravidelných preventivních prohlídek odpadá.

 

9. Plánování dalšího těhotenství

Jiná metoda je vhodná pro ženu, která je bezdětná a je rozhodnuta plánovat v dohledné době těhotenství, a jiná antikoncepce bude vhodnější pro ženu, která si dítě již nepřeje.

 

10. Věk

Antikoncepce u teenagerů vyžadují obvykle jinou taktiku než u dospělých a psychicky zralých partnerů.

 

11. Četnost pohlavních styků

Pro ženy, které mají pohlavní styk ojediněle, lze bezpečně využít jednorázovou hormonální antikoncepci, a na druhé straně u žen s častou pohlavní aktivitou je vhodné doporučit trvalou antikoncepci (hormonální, nitroděložní tělísko).

 

12. Promiskuitní způsob života

U žen, které vedou promiskuitní způsob života, je lépe doporučit kombinaci antikoncepčních metod s používáním kondomu, který omezuje přenos pohlavních chorob.

 

13. Zdravotní stav ženy

Jsou choroby, které ženu předem diskvalifikují pro požívání některé antikoncepce. Např. u žen s některou chorobou srdce nelze použít hormonální antikoncepci nebo u ženy s opakovanými záněty gynekologických orgánů je nevhodné zavádět nitroděložní tělísko.

 

14. Cena antikoncepčního preparátu

Finanční náklady na hrazení metody mohou být pro některou ženu limitujícím faktorem.

 

MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
Ivana Ašenbrenerová

Z připravované knihy o těhotenství a porodu

Odborný článek