KOLIK NEMOCNÝCH SE VEJDE NA DLAŇ ANDĚLA?

Anděl

Zatím
stačilo
být nemocný, dojít do nemocnice, kde se o nás skvěle postarali a zdraví
jsme se vrátili domů. Lidé stěžující si na třicetikorunový poplatek,
stravu
a tvrdý papír na záchodech v nemocnicích netuší, že jim hrozí
nebezpečí horší. Nenajdou lékaře nebo nemocnici, která bude schopná
jejich chorobu
vyléčit lege artis.

Malá
oddělení gynekologie zanikají pro nedostatek personálu- jejich chod
obvykle
udržují privátní gynekologové, kteří tam chodí operovat a sloužit
pohotovostní
služby. Na plný úvazek chtějí v nemocnici pracovat jen lékaři před
atestací, aby po ní rychle odcházeli do zahraničí nebo do své soukromé
ambulance. Je realizován oprávněný požadavek centralizace
perinatologických
patologií a onkologických operací do vybraných nemocnic. Jen se jaksi
zapomnělo, že kapacity perinatologických „jipek“ a onkologických
center jsou omezené. A nebudou větší, dokud budou pojišťovny tvrdošíjně
platit
nemocnice paušálem. Každá onkologická pacientka je mimořádně finančně
nákladná.
Radikální operace trvá 4-5 hodin, vyžaduje drahé endoskopické přístroje,
na
sále pracuje 8 – 9 lidí, nákladná je péče na JIP, kompletní histologické
vyšetření, transfuze, antibiotika a pak chemoterapie. Platíme za MRI, CT
,
PET,  resucitaci. Onkologické operace jsou ztrátové nejen pro vlastní
výkon ale  také pro omezování dalších aktivit, které by nemocnici
finančně
prospěly. Tak se stane, že jsou primáři odborně vyjímečných oddělení
sankcionování pro neplnění finančních rozpočtů.

Transporty předčasně
narozených
dětí po celé republice jsou velkým mementem, které se nedaří řešit.
Porodnická oddělení
zatěžuje rostoucí počet císařských řezů  a z toho vyplývajících
vážných komplikací. Všude

platit Zákoník práce, lékaři musí chodit po službách domů, účastnit se
před
atestačních stáží, vzdělávat se,  musí učit mladší kolegy, sestry,
mediky
a bakalářky, mají dovolené, jsou nemocní. Právě v malých nemocnicích je
zmíněný zákoník cár papíru.Jakákoli
komplikace
při léčbě nemocných má za následek trestní oznámení. Lékaři se
obtížně hají tím, že neměli k práci dobré podmínky, že jsou zatěžování
nesmyslnou administrativou, že je jich málo a že byli přepracovaní.
Odpověď
úředníků  je jednoduchá- nemáte-li podmínky na kvalitní práci, nedělejte
ji. Jen nevím, zda je morální, abychom se po mnohaletém studiu začínali
přeškolovat na zedníky a instalatéry, kterých je nedostatek.


V této
souvislosti
radím také k velké opatrnosti  při přebírání amerických
guidelinů do naší praxe. Vyhlásit  Metodický pokyn,  který je sice
dobrou literární rešerší,  ale nereflektuje naše zdravotnické možnosti,
je
zločin, který jen poskytuje munici lačnícím soudům.

Naprosto
legitimní
je požadavek mladých lékařů na zvýšení mezd a zrušení nevolnictví,
při kterém pracují v minimálních úvazcích přes 80 hodin týdně. Má-li
mladý
lékař po promoci hrubou mzdu 15.000 Kč je to ostuda, která přesně
charakterizuje dnešní společnost plné nenávisti ke zdravotnictví a
uštěpačných
pomluv na naše hlavy. Naši spoluobčané nám občas připomínají
Hippokratovou
přísahu, ve které jsme  se zavázali sloužit svým bližním, pomáhat jim od
nemocí a bolesti. Myslí si, že andělé také nedostávají mzdu. Tak proč
bychom ji
měli dostávat my.

S blížícími
volbami
bychom si měli uvědomit, že populistické sliby o bezplatném
zdravotnictví sice nalákají nemajetné voliče, ale způsobí, že se péče o
jejich
zdraví ještě zhorší. Nespravedlnosti a nepořádky současného
zdravotnického
systému se nedaří napravovat hlavně proto, že péče o zdraví  se stala
lákavým politickým obchodem, bez snahy situaci řešit. Současný systém
péče o
zdraví pacientů se udržuje na dobré úrovni  jen díky obětavostí a
altruismu zdravotníků, kteří jsou finančně i morálně vykořisťováni.

Za
měsíc jdeme k volbám. Dobře važme, komu dáme svůj hlas.

doc.MUDr. Jindřich
Tošner, CSc.

www.gyne.cz