Látkové pleny, krok zpět a nebo ...

Látkové pleny, krok zpět a nebo ... - obrázek
Látkové pleny, krok zpět a nebo ... - obrázek

Při přípravě na porod a poporodní péči o dítě se maminky setkávají stále častěji s informacemi o plenkových systémech založených na látkových plenách. Jedná se o výrobky velmi odlišné od tradičních bavlněných plen. Současné látkové pleny spojují výhodu snadného používaní jako v případě  jednorázových plenek s následujícími přednostmi:

 • zdravotní
 • ekologické
 • ekonomické

I když jsou látkové pleny používány stále větším počtem maminek, za vyspělými zeměmi jako jsou Velká Britanie či Rakousko, stále zaostáváme. Velká část výhod látkových plen je společná všem jejich systémům dodávaných různými výrobci. 

Zdravotní aspekty:

snížené riziko opruzení a plenkové dermatitis,
protože:

 • je vyloučen kontakt pokožky dítěte s chemickými látkami obsaženými v jednorázových plenkách
 • je lepší odvod tepla z oblasti genitálií
 • častější přebalování se zkrácením doby rozkladu močoviny na čpavek
 • snížené mechanické namáhání pokožky dítěte

další výhody:

 • pozitivní vliv balení na vývoj kyčelních kloubů
 • rychlejší přechod dítěte na nočník

Ekologické aspekty:

 • poloviční zátěž pro životní prostředí při domácím praní, projevuje se zejména nižším množstvím odpadu
 • oproti jednorázovým plenám je v případě látkových plen nižší energetická náročnost výroby a distribuce ke spotřebiteli 
 • svoz a zejména likvidace jednorázových plen ve spalovnách vyžaduje vysoké investice v řádech mnoha miliard korun

Finanční výhodnost:

 • látkové plenky umožní rodině úsporu 20.000-30.000 Kč pro jedno dítě. Záleží na konkrétních podmínkách srovnání
 • pokud jsou plenky použity pro druhé či třetí dítě, ekologické i ekonomické výhody se násobí. 

Konkrétní systémy látkových plen můžeme pro lepší pochopení jejich funkce rozdělit na vícedílné a jednodílné systémy. Vícedílné systémy sestávají zpravidla z plenky a samostatných kalhotek. Jednodílný systém (vše v jednom) spojuje do jednoho výrobku plenku a kalhotky. Vícedílný systém má oproti jednodílnému celou řadu předností. Plenka rychleji schne, protože k odpařování probíhá z obou stran. Počet praní plenky a kalhotek je různý, kalhotky se perou zpravidla 3x méně často než plenka, prodlužuje se tak jejich životnost. K jedné velikosti plenky můžeme používat různé velikosti kalhotek a tak lépe přizpůsobit jejich velikost dítěti. Plenku můžeme složit do kalhotek různým způsobem a reagovat tak na měnící se hustotu stolice či množství moči. Stejně tak můžeme plenky kombinovat a tak si nastavit optimální kapacitu absorpce, přesně dle individuálních potřeb dítěte. Hlavní výhodou jednodílného systému je extrémní snadnost použití, kdy doslova platí, že je snadné stejně jako u jednorázových plenek. Za to se však platí dříve zmíněnými nevýhodami a také vyšší pořizovací cenou. Určitou kombinací obou systémů jsou šité plenky do tvaru kalhotek, přes které se přetahují nepropustné kalhotky.

Druhým hlediskem je použitý materiál a způsob šití plenky. Plenky jsou vyráběny z celé řady materiálů od čisté bavlny přes směsové materiály ba/pes, flanel, froté bavlněné i s obsahem polyamidu, vlněné atd. Tyto plenky se nežehlí, často bývají vícevrstvé s různou tloušťkou tkaniny. Zahraniční zkušenosti ukazují, že optimálním řešením je předepraná, vícevrstvá, čistě bavlněná plenka. Předepraní odstraňuje z vláken bavlny vosky z výroby a zvyšuje její schopnost jímat moč. Současně změkčuje tkaninu. Větší počet vrstev bavlny v exponovaných místech zajišťuje absorpci tam kde je nejvíce potřeba. Při praní se nesmí používat avivážní prostředky snižující absorpci.

Většina výrobců nabízí k plenkám různé doplňky zvyšující komplexnost systému a tak usnadňující jejich použití. Patří mezi ně síťka na použité plenky, kyblík na pleny s víkem, nebiologické desinfekční prostředky, zajišťující desinfekci plenek a kalhotek při nízkých pracích teplotách. Důležitým prvkem chránícím plenky a kalhotky před znečištěním stolicí jsou celulózové biologicky odbouratelné plenkové separační vložky, které i se znečištěním spláchnete do WC.

Dnešní látkové pleny představují stále významnější alternativu k plenkám jednorázovým. Pozitivní zkušenosti vedou k tomu, že stále více maminek do nich balí své již druhé dítě. S moderním zázemím tvořeným automatickou pračkou není používání látkových plen o nic těžší než přebalování do jednorázových plenek, pro které pak zůstává prostor k použití při cestování mimo domov.