Můžeme se bránit nebezpečným meningitidám?

__ADV__

V minulých měsících byla značná pozornost věnována několika případům výskytu mimořádně nebezpečného onemocnění bakteriální meningitidou, neboli zánětu mozkových blan. Vzhledem k tomu, že původci onemocnění jsou bakterie přítomné v horních cestách dýchacích více než 10 % lidí, je běžná prevence velice obtížná. Na druhé straně je možná prevence očkováním, a to proti hlavním původcům infekce, tj hemofilům typu B, dále meningokokům a také proti pneumokokům. Zatímco očkování proti Haemophillu influenzae typu B je součástí pravidelného očkování v kojeneckém věku a očkování proti dvěma typům meningokoků je věnována mediální pozornost, očkování proti invazivním pneumokokovým infekcím je nedoceněno.

Podle prof. MUDr. Jana Jandy, CSc., vědeckého sekretáře České pediatrické společnosti, mají přitom „pneumokoky na svědomí až čtvrtinu z přibližně 70 případů meningitid, které se ročně v České republice objeví. Úmrtnost u meningitid způsobených pneumokoky je až 20%, ale i přeživší mají často trvalé následky. Očkování konjugovanou vakcínou proti invazivním pneumokokovým infekcím v kojeneckém nebo batolecím věku tak může výrazně zvýšit ochranu před meningitidou a je dobrou investicí do zdraví vlastních dětí.“

MUDr. Hana Cabrnochová, předsedkyně OSPDL, očekává vyřešení očkování rizikových skupin dětí proti pneumokokovým infekcím. Odhad počtu těchto dětí byl již pro ministerstvo zdravotnictví, které bude očkování financovat, zpracován.

Očkování u dítěte od dvou měsíců do  pěti let je možno dohodnout u lékaře, u něhož je dítě registrováno a realizuje se ve schématu v závislosti na stáří dítěte.Kontakt:

PhDr. Marcela Svěráková, Česká společnost podpory zdraví

[email protected]

224 962 959