Mužská neplodnost

Mužská neplodnost - obrázek
Mužská neplodnost - obrázek

 

V současné populaci je 15 – 20 % párů nechtěně bezdětných. Na straně muže nalezneme příčinu přibližně u 40 – 50 % párů a u dalších 20 % se kombinuje příčina neplodnosti ze strany muže i ženy. Průměrný počet mužských pohlavních buněk - spermií v populaci klesl za posledních 50 let o 50 %.

Příčiny jsou různé. Může se na nich podílet negativní vliv toxických látek z vnějšího prostředí (záření, chemické látky), záněty močopohlavního ústrojí, mechanické poškození, opožděný sestup varlat u chlapců, křečové žíly v oblasti pohlavního ústrojí, genetické poruchy a poruchy sexuální funkce. Často se příčinu nepodaří stanovit.

K základním vyšetřovacím metodám patří zevní vyšetření pohmatem, hormonální vyšetření a vyšetření semenné tekutiny (ejakulátu) - spermiogram (SPG).

Optimální doba pro vyšetření spermiogramu je po 3-6 denní pohlavní abstinenci. Doporučujeme vyšetřit raději 2 vzorky v odstupu alespoň 1 týdne. Nádobka na odběr by měla být sterilní a pečlivě označena. Objem ejakulátu by měl být 2 – 5 ml.

V ejakulátu hodnotíme:
1) počet spermií – za normu je považována v současné době koncentrace 20 mil/ml. Snížený počet se označuje jako oligozoospermie
2) pohyblivost spermií – normální je 60 % pohyblivých spermií. Pozorujeme-li v ejakulátu malou pohyblivost označujeme tento stav jako asthenospermii
3) morfologii (normální tvar) spermií. Jestliže má normální tvar méně než 30 % spermií, označujeme tento stav jako teratozoospermii

Nacházíme-li zhoršení všech parametrů spermií, označujeme tento nález jako oligoastenozoospermii. Nejsou-li v ejakulátu spermie přítomny jedná se o azoospermii a netvoří-li se ejakulát jde o aspermii. Dále se hodnotí počet bílých krvinek v ejakulátu, shlukování a přítomnost jiných buněk. Při podezření na infekci je vhodné vyšetřit kultivaci (přítomnost zánětu) v ejakulátu.

Léčba mužské příčiny sterility je široká. K nejstarší metodě patří inseminace (umístění spermií manžela nebo dárce do dělohy ženy). Tato metoda řeší lehké až střední poruchy mužské plodnosti, kdy je možno laboratorní úpravou dosáhnout lepší kvality ejakulátu, nebo nepřítomnost spermií užitím darovaných pohlavních buněk.

Možnost uchovávání spermií po dobu až několika let nabízí metoda zamražení spermií (kryokonzervace). Je vhodná před plánovanou protinádorovou léčbou partnera (ozařování, chemoterapie, operační léčba), při rychle se zhoršující kvalitě spermií, či při dlouhodobé plánované nepřítomnosti partnera.

Těžší formy mužské neplodnosti je možno řešit metodami IVF + ET (In vitro fertilizace a embryotransferu) a metodou ICSI (intracytoplasmatická injekce jediné spermie do vajíčka). Nejsou-li přítomny spermie v ejakulátu , lze se v některých případech pokusit o jejich operační získání z varlat či nadvarlat partnera (TESE,MESA).

K dalším možnostem léčby patří operační řešení křečových žil v oblasti genitálu a medikamentosní léčba (vitamíny A,B,D,E a hormonální preparáty).

Autor: MUDr. Simona Jirsová

Témata: