Novorozenci a kojenci

Jsou děti narozené matkám s nákazou COVID-19 během těhotenství ohroženy zvýšeným rizikem nežádoucích účinků?

Na základě omezeného počtu kazuistik byly zaznamenány nepříznivé výsledky u kojenců narozených matkám s pozitivním výsledkem na COVID-19 během těhotenství (např. v důsledku předčasného porodu). Není však jasné, jestli tyto výsledky souvisely s infekcí matek. V současnosti není známo riziko nepříznivých vlivů u těchto kojenců. Vzhledem k omezeným dostupným údajům vztahujícím se k viru COVID-19 během těhotenství můžeme vycházet z informací o důsledcích jiných virových infekcí dýchacích cest, jako je chřipka, které byly spojeny s nepříznivými novorozeneckými výsledky, včetně nízké porodní hmotnosti a předčasného porodu. Navíc nachlazení nebo chřipka s vysokou horečkou na počátku těhotenství mohou zvýšit riziko vrozených vad. Ženy, které byly v těhotenství nakaženy jinými infekcemi koronaviru (SARS-CoV a MERS-CoV) častěji porodily předčasně.


Je onemocnění COVID-19 nebezpečné pro novorozence a kojence? 

Z dosud zveřejněných studií vyplývá, že děti, včetně kojenců a batolat, nejsou nákazou novým koronavirem příliš ohroženi. Podle epidemiologických dat z nejvíce zasažených oblastí nebylo zaznamenáno ani jedno úmrtí u dětí mladších než jeden rok. Pokud se onemocněním COVID-19 dítě nakazí, tak má obvykle velmi mírný průběh. Hlavním příznakem bývá kašel a horečka, velmi malé děti a kojenci mohou mít i atypické příznaky, jako je průjem nebo zvracení. U části dětských pacientů probíhá onemocnění zcela bezpříznakově, což je nebezpečné hlavně kvůli možnému přenosu onemocnění na rizikovou část populace (prarodiče apod.). Na druhou stranu, zatím nemáme skoro žádné informace o průběhu onemocnení COVID-19 u čerstvých a rizikových novorozenců (nedonošenci, novorozenci s nízkou porodní hmotností, novorozenci léčeni dlouhodobou umělou plicní ventilací, novorozenci s vrozenými vadami srdce a plic atd.), proto je duležité dodržovat veškerá opatření a děti před možnou nákazou chránit.


Mohu se dotýkat a být se svým novorozeným dítětem?

Ano, kontakt a časné kojení pomáhá vašemu dítěti prospívat. Mělo by vám být umožněno:

  • bezpečně kojit s dodržováním hygienických zásad
  • možnost přímého osobního kontaktu s dítětem
  • sdílení pokoje s dítětem

Měla byste si mýt ruce před a po kontaktu s dítětem a čistit a desinfikovat povrchy, kterých se dotknete.


Nedávno jsem porodila zdravé miminko. Mohu jej ochránit před nákazou novým koronavirem?

Aktuálně je nutné především dodržovat důsledně osobní hygienu a vyhnout se kontaktům s potenciálně nakaženými osobami. V souladu s nařízením vlády ČR respektovat omezení pobytu venku a vycházet jen v nezbytných případech, omezit i nakupování a rozhodně do obchodů nechodit s dětmi, odložit návštěvy příbuzných a přátel. Při pohybu venku dodržovat doporučení odstupu od ostatních osob (alespoň na 2 metry), mít zakrytá ústa a nos, používat jednu ústenku maximálně 4 hodiny, o textilní ústenky pravidelně pečovat (vyvaření, opakované přežehlení). Důležité je také časté a správné mytí rukou, desinfekce často používaných předmětů (mobil, klíče apod.) a použití desinfekce rukou při možném kontaktu s rizikovou osobou.