Ochrana těhotných a kojících žen a rodičů, pečujících o malé dítě

Zaměstnavatel je také povinen vyhovět žádosti takové ženy o převedení z noční práce na denní. Dosahuje-li žena při práci, na niž byla převedena, bez svého zavinění nižšího výdělku než na dosavadní práci, poskytuje se jí na vyrovnání tohoto rozdílu vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství podle předpisů o nemocenském pojištění.


Zaměstnavatel je také povinen umožnit kojící ženě přestávky na kojení a nesmí též zaměstnávat těhotné ženy a ženy, které pečují o dítě mladší než jeden rok, prací přesčas.


Zároveň zaměstnavatel nesmí těhotnou ženu a také ženu pečující o dítě do osmi let věku (v případě osamělé matky do 15 let) vysílat na pracovní cesty mimo obvod jejího pracoviště nebo bydliště bez jejího souhlasu.


Kromě toho jsou těhotné ženy, stejně jako ženy čerpající mateřskou dovolenou a ženy/muži čerpající rodičovskou dovolenou a trvale pečující o dítě mladší 3 let, chráněny zákonem před výpovědí ze zaměstnání s výjimkou některých případů.


Tato opatření jsou uvedena v § 153–162 zákoníku práce (zákon č. 65/1965 Sb.) – Pracovní podmínky těhotných žen a matek. Naleznete je též na výše uvedeném odkaze na stránkách MPSV.


Text je převzatý ze stránek Ministerstva práce a sociálních věcí. Více najdete ZDE .