Oční test pro diagnostiku lehké mozkové dysfunkce dětí

Britští vědci vyvinuli jednoduchý test očí, kterým se prý dá v časném stadiu zjistit lehká mozková dysfunkce (LMD) u dětí a zahájit tedy včas i léčení. O své metodě informují na internetových stránkách BBC News. Někteří experti však pochybují o vysoké spolehlivosti této metody v dosavadním stadiu a namítají, že je obtížné jedním testem zjistit LMD, která má tolik různých příznaků.


Lehká mozková dysfunkce má širokou paletu projevů, ale obecně takto postižené děti jsou hyperaktivní, impulzivní, roztěkané a obtížně se soustřeďují. Dopouštějí se mnoha chyb z nepozornosti a jejich chování bývá zaměňováno za zlobivost. Brzké rozpoznání této vývojové poruchy umožňuje zahájit včasnou léčbu.


Lékaři používají při diagnostikování LMD řadu technik, včetně dotazníků a psychiatrického vyšetření, ale doposud neměli biologický test. Diagnóza v časném věku je velmi obtížná, protože mnoho dětí je v tomto období velmi aktivní, jsou velmi pohyblivé a neposedné. Teprve v předškolním věku se obvykle dá zjistit, zda jde o vývojovou poruchu nebo jen o zlobivé dítě.


Během testu měly děti ve věku od čtyř do šesti let za úkol sledovat na obrazovce počítače 30 sekund čtyři různé pohyby jednoho bodu. Vědci z londýnské Brunelovy univerzity zjistili, že děti s LMD mají jiný pohyb očí než děti bez této poruchy. Nová metoda podle nich vykazuje přesnost na 93 procenta.


Jeden z výzkumníků, profesor George Pavlidis, řekl, že test je skutečným průlomem, protože dětem s LMD se může dříve dostat pomoci. "Včasná diagnóza této vážné vrozené poruchy umožní účinný zásah a léčení. Zlepší se tak jejich učení, chování a zmírní druhotné psychologické problémy dětí. Další výhodou testu je, že může být použit bez ohledu na jazyk, jakým dítě hovoří."


Nerozpoznaná hyperaktivita vede často k selhání dítěte ve škole. Nevhodná reakce rodičů a učitelek na to, co dítě dělá, jen upevňuje jeho nežádoucí chování.


"Tento biologický test se ukázal jako velmi objektivní a vysoce přesný a může být použit u dětí v předškolním věku. Je důležité, že je použitelný mezinárodně, protože funguje bez ohledu na jazyk, rasu, kulturu nebo IQ dítěte," řekl Pavlidis. Jiní experti však podle internetového serveru BBC News pochybují, zda se dají jedním testem zjistit poruchy chování, když příznaky jsou velmi různé a liší se dítě od dítěte.


Podobný názor má i ředitel českého Institutu pro studium a terapii hyperaktivity a poruch pozornosti Radek Ptáček, který výsledek výzkumu britských vědců nepovažuje za zásadně nový a převratný. Je to podle něho aplikace již používané metody v medicíně a v psychologii.


"Z odborného pohledu na tom není nic převratného, převratné je to v tom, že shromáždili větší vzorek dětí, na kterém prokázali, že tady ty odchylky jsou a může se to podle nich poznat," řekl. Metodu nelze podle něho zatím použít jako širší diagnostické kriterium. Výsledky studie je těžké zobecnit zejména kvůli vysoké rozdílnosti příznaků LMD. "Bude nutné provést ještě další studie, které dosavadní výsledky potvrdí a hlavně ukáží, jak to používat v praxi," řekl.


V České republice se diagnostika očních pohybů na některých pracovištích používá v souvislosti s dyslexií, ale ne jako specifická diagnostika LMD.


V Česku postihuje LMD šest až osm procent dětí, ale míra postižení je různá. Podle Ptáčka přibližně třetina hyperaktivních jedinců časem dozraje a jejich dysfunkce se upraví, třetina může a dokáže svůj handicap kompenzovat a jsou ve své práci úspěšní. Třetina hyperaktivních lidí patří do skupiny osob ohrožených sociálně patologickými jevy.


Zdroj: ČTK, BBC News