Optimálního přínosu očkování proti HPV lze dosáhnout při vakcinaci před 14. narozeninami

Optimálního přínosu očkování proti HPV lze dosáhnout při vakcinaci před 14. narozeninami - obrázek
Optimálního přínosu očkování proti HPV lze dosáhnout při vakcinaci před 14. narozeninami - obrázek

Očkování proti lidskému papilomaviru (HPV) má nejvyšší účinnost, pokud je provedeno před prvním pohlavním stykem. Průzkum provedený v Německu ukázal, že pouze 5 % žen má pohlavní styk před 14. rokem věku. Očkování by tedy mělo být dokončeno do 14. narozenin. Za předpokladu podobného chování českých dívek je toto zjištění v souladu s českou praxí, kdy je očkování hrazeno u dívek ve věku 13–14 let.

V Německu je očkování proti HPV hrazeno u dívek ve věku 12–17 let. Z důvodu prudkého nárůstu výskytu HPV infekce brzy po pohlavním styku je z důvodu optimalizace očkování nutné znát údaje o věku při prvním pohlavním styku specifické pro danou zemi. Němečtí autoři proto provedli průzkum, jehož primárním cílem bylo popsat sexuálním chování mladých žen.

 

V období 2010–2012 provedli průřezovou studii u náhodně vybraných žen ve věku 20 až 25 let. Použili strukturovaný dotazník, ve kterém ženy samostatně vyplňovaly sociodemografické údaje, informace o sexuálním chování včetně věku při prvním pohlavním styku a informace o očkování proti HPV.

Zúčastnilo se celkem 823 žen (14,2 % oslovených žen) a 95,4 % z nich uvádělo, že již mělo pohlavní styk. Před 18. rokem mělo pohlavní styk 70 % dívek, ovšem před 14. rokem pouze 5 % dívek. Nižší věk v době prvního pohlavního styku koreloval nezávisle s vyšším počtem sexuálních partnerů, s kouřením a těhotenstvím.

Autoři došli k závěru, že optimalizace účinnosti očkování proti HPV v Německu lze dosáhnout při podání vakcíny dívkám před 14. narozeninami, tedy s 95% pravděpodobností před prvním pohlavním stykem.

(zza)

Zdroj: Remschmidt, Fesenfeld M., Kaufmann A. M., et al. Sexual behavior and factors associated with young age at first intercourse and HPV vaccine uptake among young women in Germany: implications for HPV vaccination policies. BMC Public Health. 2014 Dec 5; 14 (1): 1248.