Otázka: Je účinné očkování proti rakovině děložního čípku i po zahájení sexuálního života?

Jedna z nejčastějších otázek, kterou nám pacientky kladou, je, zdali je očkování proti rakovině děložního čípku účinné i po zahájení sexuálního života.

Odpověď zní: Je účinné, ale… 

Rozeberme si to podrobněji: Rakovina děložního čípku není oproti ostatním typům rakoviny ovlivněna dědičnými dispozicemi. Nemoc, na kterou jen v České republice umírá jedna žena denně, je způsobena virovou nákazou.

Vědecká studie časopisu Vaccine uvádí, že až 80 % žen se za svůj život nakazí jedním z druhů lidských papilomavirů (HPV), které mohou zapříčinit rakovinné bujení. HPV viry se přenáší sexuálním kontaktem. K přenosu přitom stačí pouhý kontakt intimních míst partnerů.

Od roku 2006 je na trhu očkování, které brání nákaze těmito nebezpečnými viry.

Očkujte se zavčas

Jenže, jako každé očkování, i očkování proti rakovině děložního čípku působí jenom proti budoucí infekci. Pokud je žena aktuálně infikována, nebude očkování působit na probíhající infekci. Proto lékaři doporučují očkovat ženy a dívky, které ještě nezačaly sexuálně žít. Vakcína totiž účinkuje stoprocentně (PDF) jenom u těch žen, které se ještě nenakazily HPV virem.

Samozřejmě, čím více má žena sexuálních partnerů a čím mají tito více sexuálních partnerek, tím větší je pravděpodobnost, že se nakazí HVP virem. Nejvhodnější věk očkování je tak před patnáctým rokem života (lze se očkovat již od devíti let).

Vakcína je účinná i v pozdějším věku

Vakcína je ale vhodná i pro dívky a ženy, které již se sexem začaly. I tehdy může účinně bránit před vznikem rakoviny děložního čípku. Ženy by však před samotným očkováním měly navštívit gynekologa. Při normálním gynekologickém nálezu je může lékař naočkovat.

Znovu tedy: pokud je ale žena infikovaná, nebude očkování působit na aktuální infekci. Pokud není infikovaná, očkování bude účinné (viz níže). Proto je vhodnější nejprve navštívit gynekologa a teprve po té se nechat naočkovat.

To, že se žena nakazí HPV virem, ještě neznamená, že se u ní automaticky rozvine rakovinné bujení. Většina žen se s virovou infekcí dokáže vyrovnat sama. Virem se ale může žena nakazit opakovaně (i od stejného partnera!). Očkování účinně chrání i ženy, které již infekci prodělaly a pak se staly HPV negativní.

Pro ženy HPV pozitivní vakcína nepomůže vyléčit ani infekci virem ani rakovinné bujení.

Všechny ženy a dívky by měly pravidelně navštěvovat gynekologa. Jednou za rok mají nárok na vyšetření děložního čípku, které může odhalit nebezpečné bujení. Riziko vzniku tohoto bujení však může výrazně snížit právě včasné očkování.

Existují dvě očkování: Cervarix a Silgard

Na českém trhu momentálně existují dvě očkovací látky proti rakovině děložního čípku: Cervarix a Silgard.

Silgard přitom ženy ochraňuje proti čtyřem typům HPV virů, kdežto Cervarix jenom proti dvěma. Očkování Silgard navíc chrání proti vzniku genitálních bradavic. Tyto nepříjemné výrůstky na intimních partiích ženy sice nejsou smrtelné, ale jsou velmi nepříjemné a jejich léčba je obtížná.

Silgard dosahoval při testování na 5 000 ženách účinnosti 99 % (sérokonverze).
Kde se nechat naočkovat

Očkování provádí gynekologové a dětští lékaři. Po celé republice také existuje síť Očkovacích center, které vám očkování snadno zařídí.

Vakcinace probíhá ve třech dávkách a stojí kolem deseti tisíc korun. Zdravotní pojišťovny však na ně v rámci svých preventivních programů přispívají. Můžete si také dohodnout splátkový kalendář.

Přečtěte si více informací o ochraně na VšeCoMůžu.cz.