Pásy pro nastávající maminky? ANO!

Mají se nastávající maminky v autech poutat bezpečnostními pásy? Jaké to přináší výhody? Nehrozí ještě nenarozeným dětem při případné srážce vinou pásů nebezpečí úrazu? To jsou otázky, které je jistě dobré zodpovědět co nejlépe. Kvalifikované odpovědi jsme hledali u odborníka, který se používáním bezpečnostních pásů těhotnými ženami dlouhodobě a systematicky zabývá. Je jím MUDr. Jiří Kepák, CSc., z brněnské Úrazové nemocnice, jenž je jako jediný gynekolog v České republice stálým členem týmu, který řeší tzv. polytraumata, tedy mnohočetné úrazy, způsobené nejčastěji právě dopravními nehodami. Odpověď MUDr. J. Kepáka, CSc., na otázku, zda mají těhotné ženy používat v automobilech bezpečnostní pásy, je jednoznačná:
ANO! A to i v nejvyšším stupni těhotenství.

Co hrozí bez pásů?
Ukazuje se, že zranění těhotných žen při dopravních nehodách jsou poměrně častá. Až 70 % všech těžkých poranění v době těhotenství jde na vrub právě automobilových havárií. Pás v naprosté většině případů pomůže nejen mamince, ale i nenarozenému dítěti. Je však potřebné připoutat se správně.
Mnoho budoucích maminek se domnívá, že bezpečnostní pás může v případě havárie plodu ublížit. Pro toto tvrzení však neexistuje důkaz. Tlak pásu může sice na plod krátkodobě působit, při správném použití pásu je však nebezpečí poškození plodu minimální. To ukazují i výzkumy odborníků v oblasti bezpečnosti silničního provozu, např. projekt virtuálního modelu těhotné ženy zvaný LINDA Bezpečnostního centra Volvo. Výzkumníci a výrobci automobilů pracují na lepším pochopení toho, jaké úrazy hrozí těhotným ženám a jejich nenarozeným dětem při autonehodách. Umožňuje to zkoumat nové konstrukce bezpečnostních pásů a dalších bezpečnostních systémů. V pozdním stadiu těhotenství je riziko poranění nenarozených dětí největší.
Při čelním nárazu vozidla jsou hrudní koš a pánev těhotné ženy zadrženy bezpečnostním pásem, zatímco její těhotensky zvětšené břicho se může volně pohybovat ve směru sil působících při nárazu (kolizi). Protože břišní svaly jsou v těhotenství daleko od své běžné formy, bude pohyb břicha, a tedy i plodu uvnitř, mnohem výraznější. Při čelní srážce může být plod nejprve vržen velkou rychlostí vpřed a nahoru proti děložní stěně, poté následuje pohyb zpět a dolů. V nejhorším případě může hlava plodu zasáhnout pánevní kost matky.
Úrazy hlavy jsou jednou z nejčastějších příčin úmrtí nebo poranění nenarozených dětí při automobilových nehodách. Avšak nejčastější doloženou příčinou úmrtí je částečné nebo úplné oddělení placenty od stěny dělohy, v důsledku čehož se přeruší přívod kyslíku k plodu.

Proč tomu tak je? Podle názoru odborníků k tomu dochází proto, že zatímco děloha je relativně pružná a může snadno měnit svůj tvar, placenta není pod vlivem akceleračních sil natolik elastická…
Avšak hlavní příčinou smrti plodu při autohavárii je smrt nepřipoutané matky. Velkým rizikem pro plod je i malý náraz – není-li matka správně připoutaná, může dojít k tzv. abrupci (odloučení) placenty. Pokud k tomu dojde, plod odumře a ženě hrozí, že vykrvácí (odloučená placenta ve velmi krátké době nastartuje poruchu krevní srážlivosti matky, odborně hovoříme o diseminované intravaskulární koagulopatii).
Abrupce placenty nastane v 1–5 % malých dopravních úrazů, ale ve 20–50 %těžkých havárií. Riziko smrti těhotné ženy činí v takovém případě 10 %, riziko smrti plodu je až 100%. Bezpečnostní pásy mohou toto riziko významně zredukovat.
Ještě důležitější úlohu hrají bezpečnostní pásy při převrácení vozidla – zabraňují vymrštění osoby z vozidla ven. Úmrtí hrozí u nepřipoutaných, z vozidla vymrštěných žen v 33 % případů (u připoutaných představuje toto riziko jen 5 %), riziko smrti plodu je čtyřikrát vyšší – bude-li těhotná vymrštěna mimo vůz, nastane smrt plodu až v 47 % (u připoutaných jen v 11 %).
Ačkoliv to zní velmi tvrdě, platí: aby přežilo ještě nenarozené dítě, musí přežít budoucí maminka. Používání bezpečnostních pásů v tom hraje rozhodující roli.

Jak se má budoucí maminka správně připoutat?
Nastávající maminka musí použít tříbodový bezpečnostní pás a připoutat se, ať už sama řídí, nebo sedí jako spolujezdkyně vpředu či vzadu. Spodní popruh bezpečnostního pásu musí probíhat co nejhlouběji pod břichem. Šikmo nahoru vedoucí popruh musí směřovat stranou vedle těhotensky vystouplého břicha a procházet mezi prsy. Spodní část pásu se nikdy nesmí dostat do takové polohy, aby přecházela přes bříško budoucí maminky. V takovém případě by totiž mohlo při nárazu dojít k poškození plodu. Upnutí musí být pohodlné – ani příliš těsné, ani příliš volné. Pás nesmí sklouznout z ramene.
Je-li v autě airbag, mělo by být sedadlo posunuté co nejvíce dozadu a opěradlo
by mělo být postaveno zpříma; mezi břichem a volantem – pokud těhotná sama řídí – musí být zachována co možná největší vzdálenost. Ženy ve vysokém stupni těhotenství by už raději neměly samy vozidlo řídit, protože volant představuje pro nenarozené dítě při nárazu největší riziko.

Řekněte si o svoji samolepku
V České republice probíhá ojedinělý a odborníky velmi ceněný projekt »Chraňte
sebe a své dítě, vždy se připoutejte«.
Jeho autorem je již zmíněný gynekolog Úrazové nemocnice v Brně, MUDr. Jiří Kepák, CSc. V rámci projektu navrhl samolepku s názorným nákresem a vysvětlením pro těhotné ženy, jak se mají připoutat v automobilu (jako řidička i jako spolujezdkyně). Samolepka je schválena výborem České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP.
Samolepka je poskytována bezplatně všem gynekologickým ambulancím a těhotenským poradnám, které o ni požádají, aby mohla být – se stručným poučením budoucí maminky – vlepena do Průkazu pro těhotné. Barevně výraznou a nepřehlédnutelnou samolepku lze do těhotenské průkazky vlepit během tří sekund. Řekněte si ve své gynekologické ambulanci nebo poradně pro těhotné o samolepku s návodem, jak se v těhotenství správně poutat bezpečnostními pásy!

 

Auto

AUTO1

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Pařízek Kniha o těhotenství a dítěti
Listopad 2008, Galén, Praha