Péče o těhotnou ženu - prázdninový seriál - Ultrazvukové vyšetření

Málokterá diagnostická metoda dosáhla zejména v porodnictví takového
rozmachu jako ultrazvukové vyšetření. V těhotenství je v současné době v
České republice prováděn dvoustupňový scree ning těhotných.

První ultrazvukové vyšetření (první screening ultrazvukem) se
provádí v 18. až 20. týdnu těhotenství a je zaměřené na:
→ určení počtu plodů,
→ přesné změření jednotlivých částí plodu a výpočet jeho stáří a
hmotnosti,
→ zjišťování vrozených vývojových vad plodu,
→ sledování srdeční činnosti plodu,
→ určení množství plodové vody,
→ určení uložení placenty.

Druhé ultrazvukové vyšetření (druhý screening ultrazvukem) se
provádí
ve 30.–32. týdnu těhotenství a je zaměřené především na:
→ určení polohy plodu,
→ přesné změření jednotlivých částí plodu a srovnání s předchozím
vyšetřením;
to umožní určit vývoj plodu včetně jeho hmotnosti,
→ určení množství plodové vody,
→ pozorování pohybové aktivity plodu,
→ posouzení stavu placenty.

Ultrazvukové vyšetření. Těhotná
sleduje ultrazvukový obraz na monitoru, který je umístěn na protější
stěně.

UTZ

 

A.Pařízek Kniha
o těhotenství a dítěti
, Galén, Praha 2009