Pneumokok má na svědomí i jednu z nejvážnějších infekcí - zánět mozkových blan

Pneumokok má na svědomí i jednu z nejvážnějších infekcí - zánět mozkových blan - obrázek
Pneumokok má na svědomí i jednu z nejvážnějších infekcí - zánět mozkových blan - obrázek


Na naše děti číhá nebezpečí v podobě různých bakterií a virů takřka na každém rohu. Jednu z nejvážnějších infekcí pak představuje meningitida neboli zánět mozkových blan. Nemoc způsobují různé bakterie, přičemž pneumokoková meningitida může vést k trvalým následkům jako je hluchota, poškození mozku nebo ochrnutí a může způsobit i smrt. Jednou z možností, jak děti ochránit, je očkování.
Meningitida se projevuje horečkou, bolestí hlavy a tuhnutím šíjových svalů. Diagnostikovat nemoc může ale jen lékař. Závažnost meningitidy je různá - pohybuje se od mírného zánětu až po život ohrožující onemocnění. Jeden z možných původců meningitidy je pneumokok, odborně nazývaný Streptococcus pneumoniae, který patří mezi bakterie vyvolávající široké spektrum onemocnění nejen u dětí, ale i u dospělých. Invazivní pneumokoková onemocnění postihují nejčastěji kojence do jednoho roku a předškolní děti. Vedle meningitidy mezi invazivní onemocnění patří i zápal plic či otrava krve.
Nejzávažnější formy pneumokokové infekce byly podle statistik Národní referenční laboratoře pro streptokoky a enterokoky v České republice v loňském roce diagnostikovány u 21 dětí do pěti let věku. Počet těchto onemocnění od roku 2009 výrazně poklesl, a to nepochybně i díky dostupnému očkování. Rodiče malých dětí mají již dva roky k dispozici moderní vakcínu Synflorix, která chrání miminka proti invazivním onemocněním a zánětům středního ucha způsobeným pneumokoky. Vakcína je plně hrazená z veřejného zdravotního pojištění a rodiče za ni nemusí doplácet1.
Proočkovanost proti pneumokokům dosáhla na konci roku 2010 v České republice 90 %. Téměř polovina dětí byla očkována vakcínou Synflorix, která je jedinou plně hrazenou vakcínou na českém trhu. Za dva roky od vstupu na trh se jí vyočkovalo již téměř 300 tisíc dávek. V letošním roce bylo do souhrnné informace o přípravku Synflorix zahrnuto dávkování u nedonošených dětí, a to na základě studie, která zkoumala bezpečnost a imunogenicitu této vakcíny u dětí narozených mezi 27. a 36. týdnem těhotenství.
Na závažnost onemocnění meningitidou upozorňuje každoročně Týden prevence meningitidy, který letos připadá na týden od 19. do 25. září 2011.